Käyttöehdot

eTasku on verkkopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”), jossa käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi säilyttää henkilökohtaisia tositteita tai yrityksen kirjanpitomateriaaliksi luettavia materiaaleja. Palvelu on eTasku Solutions Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämä verkkopalvelu.

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.

Käyttäjä voi kokeilla Palvelua maksutta 30 päivää kestävän koejakson ajan, jonka jälkeen Palveluntarjoaja laskuttaa Käyttäjää tai Käyttäjän edustamaa yritystä. Mikäli Käyttäjä ei halua jatkaa Palvelun käyttöä maksuttoman koejakson jälkeen, tulee Käyttäjän koejakson aikana irtisanoa palvelu ilmoittamalla tästä Palveluntarjoajalle.

Rekisteröitymällä Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palvelun käytöstä Palveluntarjoajan kulloisenkin hinnaston mukaiset palvelumaksut. Palvelumaksut löytyvät osoitteesta (www.etasku.fi/hinnasto).

Tekijänoikeudet

Palveluun ladattu sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Palveluun ladatun sisällön tekijänoikeudet säilyvät sisällön lataajalla. eTasku Solutions Oy vain säilyttää Käyttäjän Palveluun lataamaa sisältöä. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Palveluun. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti mahdollisista lähettämäänsä aineistoon liittyvistä korvausvaatimuksista suhteessa Palvelun tarjoajiin sekä kolmansiin osapuoliin.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää toiselle tai käyttää useamman eri henkilön toimesta. Käyttäjä huolehtii siitä, että salasana on tarpeeksi vahva ja ainoastaan Käyttäjän tiedossa. Mikäli Käyttäjä epäilee salasanan joutuneen muiden tietoon tulee Käyttäjän vaihtaa salasana välittömästi.

Palveluun lähetetty aineisto

Käyttäjällä on oikeus ladata Palveluun henkilökohtaista tai oman yrityksensä liiketoimintaan liittyvää materiaalia. Palveluun ladattavien tiedostojen on oltava JPG-, PNG- tai PDF-muotoisia. Muiden tiedostomuotojen lataaminen Palveluun on kielletty.

Käyttäjän ladatessa kuvia Palveluun on hänen henkilökohtaisesti varmistettava kuvatiedoston riittävä tarkkuus.

Käyttäjän tehdessä matkalaskuja tai kulukorvauksia tulee hänen varmistaa syötettyjen tietojen oikeellisuus.

Palveluntarjoaja säilöö Palveluun lähetetyn aineiston Suomen kirjanpitolain vaatiman ajan. Palveluun lähetetty aineisto on ladattavissa verkkopalvelusta, vaikka käyttäjätunnus ei olisi enää aktiivinen.

Järjestäjien ja käyttäjien vastuu

Käyttäjä vastaa itse Palveluun lähettämistään teksteistä, tiedostoista ja siitä, että ne ovat lakien ja hyvien tapojen mukaisia, eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttäjä on vastuussa henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Palveluntarjoaja voi estää väliaikaisesti pääsyn Palveluun ja Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Palvelun sisältöä ja ulkoasua. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelukatkon aiheuttamista ongelmista ja taloudellisista menetyksistä. Väärinkäytösten ilmetessä Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta pääsy Palveluun ja poistaa Palveluun ladattu materiaali.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun automaattisesti täyttämien/tarjottujen tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä. Palveluntarjoajan korvausvastuu on myös aina rajoitettu Käyttäjän Palvelusta viimeisen laskutusjakson ajalta maksaman palvelumaksun määrään.

Pidätämme oikeuden palvelun hintojen muutoksiin.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat eTasku Solutions Oy:n asiakasrekisterissä. eTasku Solutions Oy käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.