Näin paljon maksan pankkipalveluistani – 300 pienyrittäjää vastasi

Julkaistu: 25.4.2023. Muokattu viimeksi: 25.4.2023.
Näin paljon maksan pankkipalveluistani – 300 pienyrittäjää vastasi

eTasku kartoitti alkuvuoden aikana pienyrittäjien pankkipalveluiden hinnoittelua ja sisältöä. Yrittäjä.io:n kanssa toteutettuun kyselyyn saimme yhteensä noin 300 vastausta. Vastaajista suurin osa edusti alle 300 000 euron liikevaihdon osakeyhtiöitä sekä enintään 100 000 euroa liikevaihtoa tekeviä toiminimiyrittäjiä. Alla käymme lyhyesti läpi kyselyn tuloksia sekä olennaisimpia asioita, joihin pienyrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota yritystilien ja pankkipalveluiden vertailussa.


Suurin osa pienyrittäjistä selviää satasilla vuodessa

Noin 35 prosenttia kaikista vastaajista kertoi, että yrityksen pankkipalveluiden hinta kuukaudessa asettuu yleensä 20-50 euron välimaastoon. Enintään 20 euron kuluilla selvisi 23 prosenttia vastaajista, joista suurimmalla osalla vuosittainen liikevaihto oli korkeintaan 100 000 euroa.

Yli 300 000 euron liikevaihtoa tekevistä osakeyhtiöistä yli puolilla pankkipalveluiden hinta nousi vähintään 100-200 euron haitariin. Yli 200 euron kuukausihinnan mainitsi vain kymmenisen vastaajaa, joista lähes kaikki edustivat yli 500 000 euroa liikevaihtoa tekeviä osakeyhtiöitä.

Varsin moni yrittäjä ostaa yrityksen pankkipalvelut samasta pankista, johon henkilökohtainen asiointi on keskitetty. Noin 65 prosentilla vastaajista yritystili oli avattu joko Nordeaan tai OP:lle. Seuraavaksi suosituimpia vaihtoehtoja olivat Säästöpankki, POP Pankki ja OmaSP.

Pankkien ulkopuolisista toimijoista paljon mainintoja sai maksulaitosyritys Holvi, joka oli suosittu vaihtoehto varsinkin alle 100 000 euroa liikevaihtoa tekevien yritysten keskuudessa.


Hintaviidakkoon on helppo eksyä

Yrityksen pankkipalveluiden vertailu ei ole yksinkertaista, sillä hinnoittelumalleissa on eroja. Pieneltä näyttävä kuukausimaksu ei kerro juuri mitään, jos jokaisesta tilitapahtumasta ja toiminnosta maksetaan erikseen.

Monilla pankeilla osa palveluista on leivottu kiinteän kuukausimaksun sisään ja päälle maksetaan tapahtumakohtaisia maksuja. Vaihtelua on myös siinä, kuuluvatko esimerkiksi pankki- tai luottokortit kiinteään pakettiin vai maksetaanko niistä erikseen.

Valtaosalla kyselyyn vastanneista pankkipalveluiden hinta koostui pääasiassa yritystilistä ja tapahtumamaksuista, tiliotteista, pankkikortista ja verkkolaskutuksesta. Maksettavaa kertyi usein myös kirjanpito-ohjelman ja pankkitilin välisestä Web services -yhteydestä, tilitoimiston asiointivaltuutuksesta sekä yritysluottokortista.

Aloittavan yrittäjän tai pankinvaihtajan kannattaa vilkaista myös yritystilien avausmaksuja, jotka voivat ensimmäisenä vuonna muodostaa pienyrittäjälle yllättävänkin ison osan kokonaiskuluista. Pääsääntöisesti avausmaksut ovat noin 100-200 euron paikkeilla. Osalla pankeista nämä ovat kuitenkin alkaen-hintoja.

Joillakin toimialoilla yrittäjille kertyy runsaasti käteismaksuja asiakkailta. Tällöin kannattaa vertailla myös sitä, miten ja millä kustannuksilla käteisen rahan saa siirrettyä yrityksen pankkitilille.

Myös erilaisten yrityslimiittien ja luottotilien kuluissa on eroja, jos yritys tarvitsee välillä käyttöönsä puskurirahaa esimerkiksi asiakkaiden pitkien maksuaikojen tai muiden yllättävien tilanteiden varalta. Luoton korko ja kulut voidaan hinnoitella asiakaskohtaisesti.


Yritystili vai henkilökohtainen tili toiminimiyrittäjälle?

Toiminimiyrittäjistä valtaosa on yksinyrittäjiä, ja liiketoiminta on numeroiden valossa pienempää osakeyhtiöihin verrattuna. Tämä näkyi luonnollisesti myös pankkipalveluiden hinnassa. Toiminimiyrittäjien kohdalla enintään 20 euroa kuukaudessa maksavien osuus oli selvästi suurempi osakeyhtiöihin verrattuna.

Kyselyyn vastanneista toiminimiyrittäjistä jopa 25 prosenttia kertoi, että heillä ei ole käytössään varsinaista yritystiliä. Moni näin vastanneista oli liikevaihdon perusteella sivutoimisia yrittäjiä. Yritystileihin verrattuna henkilökohtaisten tilien kulut ovat matalammat, eikä laki vaadi toiminimiyrittäjältä erillistä yritystiliä.

Pankkien tiliehdoissa on kuitenkin usein maininta, ettei yksityishenkilöille tarkoitettuja tilejä saa käyttää elinkeinotoiminnassa. Myös tilitoimisto saattaa vaatia varsinaista yritystiliä, jos toiminimen kirjanpitoa tehdään sähköisen taloushallinnon ohjelmistoilla.

Yritystilille ja kattavammille pankkipalveluille voi tulla tarve nopeasti, jos sivutoimiseksi suunniteltu yritystoiminta lähteekin kasvamaan. Muuttuneen tilinumeron ilmoittaminen eri tahoille sekä uusien pankkikäytäntöjen opettelu vie aina jonkin verran aikaa ja vaivaa. Henkilökohtaisen tilin avulla saatu 15 euron kuukausisäästö ei enää tällaisessa tilanteessa välttämättä tunnu säästöltä.

 

Aloittavan yrittäjän tai pankkipalveluiden vaihtajan muistilista

• Yritystilejä ja pankkipalveluita vertaillessa kannattaa lähteä liikkeelle esimerkiksi seuraavista kysymyksistä: Paljonko tilitapahtumia kertyy kuukaudessa? Mitä palvelupaketti sisältää ja mistä maksetaan erikseen? Tuleeko asiakkailta käteismaksuja? Onko tarvetta yrityslimiitille tai luottokortille?

• Moni pienyrittäjä lähettää ja maksaa laskuja suoraan kirjanpito-ohjelmassa, joka on yhdistetty yrityksen pankkitiliin. Tällöin kannattaa selvittää, ettei pankin palvelupaketti sisällä paljon päällekkäisiä maksullisia toimintoja kirjanpito-ohjelman kanssa.

• Pankkien välillä voi olla isoja eroja myös siinä, millä laajuudella henkilökohtaista neuvontaa ja palvelua on tarvittaessa saatavilla. Esimerkiksi oma yhteyshenkilö on enemmän poikkeus kuin sääntö.

• Vaikka pankkien hinnoittelumallit eroavat, lopullisissa kustannuksissa ei välttämättä ole suuria eroja. Ainakaan kyselyn perusteella mikään pankki ei selkeästi erottunut hinnoillaan saman liikevaihtoluokan vastaajia vertailtaessa. Hinnoitteluperuste, tilitapahtumien määrä ja tarve eri palveluille vaikuttavat olennaisesti siihen, mistä paras yrityspankki löytyy yksittäiselle yritykselle.

• Yritystilin avaamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Esimerkiksi OP kertoo, että hakemuksen käsittelyaika on noin viikko. Pankeilla on myös oikeus valita yritysasiakkaansa, joten asiakkaaksi pääseminen ei ole aina läpihuutojuttu.


Lue myös nämä blogikirjoitukset: