Toiminimen ja osakeyhtiön verovähennykset – mitä saa laittaa firman piikkiin?

Julkaistu: 1.2.2021. Muokattu viimeksi: 13.6.2024.
Toiminimen ja osakeyhtiön verovähennykset – mitä saa laittaa firman piikkiin?

Toiminimen verovähennykset ja osakeyhtiön vähennyskelpoiset kulut selkokielellä

Tarunhohtoiseen firman piikkiin voit joidenkin legendojen mukaan upottaa niin omat parturikäyntisi kuin myös kesämökille tilattavan edustusporeammeen.

Näin asia ei tietenkään ole, vaan kaikkien vähennyksiin kelpaavien kulujen tulee liittyä kiinteästi yrityksesi toimintaan.

Varsinkin uudet yrittäjät kyselevät monesti kirjanpitäjiltään, mitä kaikkia kuluja he voivat vähentää ja millaisissa tilanteissa vähennyksiä ei voi tehdä.

Alta voit kerrata lyhyesti perusasiat yleisimmistä pienyrittäjien vähennyskelpoisista menoista.

 

Mitä yrityksen verovähennys tarkoittaa?

Kulujen vähennyskelpoisuuden nyrkkisääntö on selvä:

Jos kulu liittyy yritystoimintasi tulon hankkimiseen tai sen säilyttämiseen, voit merkitä sen kirjanpitoon kuluksi eli laittaa niin sanotusti firman piikkiin.

Kirjanpitäjäsi hoitaa asian, kunhan vain muistat toimittaa hänelle kuitin, ostolaskun tai muun tarvittavan tositteen tekemästäsi ostoksesta.

Kaikki vähennyskelpoiset kulut laskevat yritystoimintasi verotettavaa tulosta, jolloin veroa maksetaan pienemmästä summasta. Tällöin myös maksettavien verojen määrä euromääräisesti pienenee.

Jokaisen vähennykseen oikeuttavan kulun huomioimalla varmistat, ettet tule maksaneeksi veroja enempää kuin on tarve.

 • Elinkeinonharjoittajien eli ”toiminimiyrittäjien” tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona. Valtaosalla toiminimiyrittäjistä kaikki tulot verotetaan ansiotuloina. Mitä isommat tulot, sitä suuremmaksi veroprosentti nousee. Jos toiminimelle on kuitenkin kertynyt nettovarallisuutta, osa tuloksesta voidaan yrittäjän niin halutessa verottaa kiinteällä 30 prosentin pääomatuloverolla.
 • Osakeyhtiöt puolestaan maksavat tuloksestaan 20 prosentin yhteisöveron.

Toiminimien ja osakeyhtiöiden vähennettäviin kuluihin pätevät monin paikoin samat säännöt, mutta eroavaisuuksia löytyy muun muassa työmatkakulujen ja palkkamenojen vähentämisessä.

Alta voit kerrata yleisimmät pienyritystoimintaan liittyvät vähennyskelpoiset menot sekä niihin liittyvät pääperiaatteet.


Yrityksen perustamiskulut

Jo ennen y-tunnuksen saamista tehdyt hankinnat yritystoimintaa varten ovat vähennyskelpoisia.

Osakeyhtiön omistajayrittäjä voi tehdä liiketoimia perustettavan yhtiön lukuun. Myös toiminimiyrittäjien kohdalla esimerkiksi liiketoiminnan suunnitteluun, lupien hakemiseen, yritysneuvontaan tai tarvike- ja laitehankintoihin liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia ja ne voidaan viedä kirjanpitoon perustamispäivälle.

Patentti- ja rekisterihallitukselle eli PRH:lle maksettava kaupparekisterin rekisteröitymismaksu on myös vähennyskelpoinen kulu. Sähköisen ilmoittamisen hinta on toiminimiyrittäjille 70 euroa ja osakeyhtiöille 280 tai 370 euroa riippuen siitä, käytetäänköä YTJ:n ohjattua perustamispakettia vai sähköistä perustamisilmoitusta.


Työkalut, laitteet, tarvikkeet ja ohjelmistot

Itsestäänselvimpiä vähennyksiä ovat kaikki suoraan tulonhankintaan liittyvät kulut, kuten myyntiin ostamasi tuotteet tai tuotteiden valmistukseen tarvittavat raaka-aineet, laitteet, koneet ja työkalut.

Näiden lisäksi monille pienyrittäjille kertyy vähennettävää:

 • toimistotarvikkeista
 • tietokoneohjelmistoista
 • alihankintana ostetuista palveluista
 • puhelimista, tulostimista ja muista yrityskäyttöön tulevista pienhankinnoista.

Pienhankinta tarkoittaa sellaista irtainta käyttöomaisuutta, jonka hankintakulu on enintään 1200 euroa (ilman arvonlisäveron osuutta). Tällöin voit tehdä vähennyksen kerralla, eikä sitä tarvitse jaksottaa useammille eri vuosille.

Pienhankintoina vähennettävien kulujen yhteismäärä voi olla enintään 3600 euroa vuodessa.

Kalliimmankin hankinnan voi vähentää kerralla, jos sen todennäköinen taloudellinen käyttöikä on enintään kolme vuotta.

Pääasiallisesti yrityskäyttöön tulevan ostoksen – esimerkiksi kannettavan tietokoneen – voit vähentää täysimääräisesti huolimatta siitä, että hoitaisit sillä välillä myös liiketoimien ulkopuolisia asioita.


Puhelin- ja nettimaksut

Toiminimiyrittäjänä voit vähentää puhelin- ja nettikulusi yrityskäytön osalta.

Monilla toiminimillä ei välttämättä ole erillistä puhelinliittymää työasioihin, joten yksityis- ja työkäytön jaottelu kirjanpidossa kannattaa käydä läpi yhdessä kirjanpitäjän kanssa.

Osakeyhtiön omistajayrittäjä voi pitää puhelinliittymänsä yrityksen nimissä. Puhelinedun verotusarvo yrittäjälle on 20 euroa kuukaudessa.

Myös kodin erillinen nettiliittymä voi olla yrityksen nimissä, jos töitä tehdään kotona. Joissain tapauksissa nettiliittymä voi kuitenkin olla ostettu operaattorin tarjoaman erillisen viihdepaketin tai vastaavan kylkiäisinä, jolloin kyse ei enää kokonaisuudessaan ole yrityksen kulusta.

 

Edustuskulut, markkinointikulut ja neuvottelukulut

Edustuskuluista saat vähentää 50 prosenttia. Neuvottelukulut ja markkinointikulut sen sijaan ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia.

Rajanveto eri kululajien välille ei aina ole täysin selvää.

 • Edustuskulusta on pääpiirteittäin kyse silloin, kun kulu kohdistuu yrityksesi ulkopuolisiin tahoihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin. Edustusmenot ovat vieraanvaraisuudestasi johtuvia menoja, joiden tarkoituksena on edistää liiketoimisiasi. Asiakkaiden syöttämisestä, juottamisesta ja viihdyttämisestä syntyvät menot ovat edustuskuluja. Myös yksilöidyt liikelahjat luetaan edustuskuluiksi. Vaikka edustuskuluista saa tuloverotuksessa vähentää puolet, niin arvonlisäveron vähennysoikeutta niillä ei kuitenkaan ole.
 • Markkinointikuluja kertyy esimerkiksi messuosallistumisista, digimarkkinoinnista tai lehtimainonnasta. Erilaisten tilaisuuksien tai lahjojen kohdalla rajanveto on välillä hankalaa. Usein markkinointitilaisuuden tai -lahjan tunnistaa siitä, että sitä ei ole kohdennettu yhtä tarkasti kuin edustuslahjaa tai -tilaisuutta. Messuille voi osallistua kuka tahansa, mutta edustustilaisuuden kutsulista on yleensä rajattu. Esimerkkejä mainoslahjoista puolestaan ovat yrityksen logolla varustetut kynät ja muut vastaavat pienet tuotteet, joita voidaan jakaa kohdentamattomasti suuremmalle asiakasjoukolle.
 • Neuvottelukuluja voi syntyä yrityksen sisäisistä palavereista tai sidosryhmätapaamisista esimerkiksi viranomaisten tai oman kirjanpitäjän kanssa.

Lue lisää: Edustus-, markkinointi- ja neuvottelukulujen erot on käsitelty kattavammin erillisessä artikkelissa.

 

YEL-vakuutus ja muut vakuutusmenot

Yrittäjän lakisääteisen eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen vuosittaiset maksut voit vähentää joko henkilökohtaisessa, puolisosi tai yrityksesi verotuksessa.

Verotuksellisesti edullisin vaihtoehto omaan tilanteeseen kannattaa varmistaa kirjanpitäjältä. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tietoiskussa on käsitelty asiaa lyhyesti niin osakeyhtiöiden kuin toiminimien osalta.

Myös muut toimialakohtaisemmat vakuutusmaksut – esimerkkeinä potilasvakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus – saat vähennettyä yritystoiminnan kuluina.

 

Työmatkakulut verovähennyksessä

Osakeyhtiön omistajayrittäjät

Työmatkoiksi luokitellaan matkat, jotka teet varsinaisen työpaikkasi ulkopuolella sijaitsevalle erityiselle työntekemispaikalle. Suomeksi tämä tarkoittaa esimerkiksi käyntejä asiakkaiden luona.

Kodin ja varsinaisen työpaikkasi väliset matkat eivät ole Verohallinnon määritelmän mukaisia työmatkoja.

Osakeyhtiön omistajayrittäjänä voit maksaa itsellesi yrityksestä verovapaita päivärahoja työmatkoista (51€/24€) sekä kilometrikorvauksia (perussumma 0,57€/km) oman auton työmatkakäytöstä. Mainitut luvut koskevat vuotta 2024.

Yrityksellesi nämä kulut ovat vähennyskelpoisia ja omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi verovapaata tuloa – siksi ne kannattaa aina hyödyntää.

Huomaa, että niin sanotuilla erityisaloilla (esim. rakennus-, maanrakennus- ja metsäala) matkakustannusten korvaamiseen on omia säännöksiä.


Elinkeinonharjoittajat eli toiminimet

Toiminimiyrittäjänä et voi maksaa itsellesi päivärahoja tai kilometrikorvauksia.

Voit kuitenkin ehtojen täyttyessä vaatia vastaavansuuruiset lisävähennykset elinkeinotoimintasi veroilmoituksella.

Kun alle puolet autolla ajamistasi vuosittaisista kilometreistä on työajoja, saat kilometrikorvauksia vastaavat verovähennykset työajokilometreiltä.

Jos taas yli 50 prosenttia ajokilometreistäsi on työajoja, auto lasketaan elinkeinotoimintasi varallisuudeksi. Tässä tapauksessa kirjanpitoon merkitään kaikki autosi käytöstä syntyvät todelliset kulut, kuten esimerkiksi polttoainemaksut ja korjauskulut.

Yksityis- ja työajojen erottelu onnistuu helpoiten ajopäiväkirjaa pitämällä.

Matkat kotisi ja varsinaisen työntekemispaikkasi välillä luokitellaan yksityisajoiksi. Sen sijaan esimerkiksi asiakaskäynnit ovat työajoja.

 

Työhuonevähennys verotuksessa

Toiminimen työhuonevähennys

Jos työskentelet toiminimiyrittäjänä kotoa käsin, voit vähentää yritystoimintasi verotuksessa joko työtilasi todelliset kustannukset tai tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen.

 • Kaavamainen työhuonevähennys on 940 euroa silloin, kun käytät asuntoasi tai osaa siitä jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulonhankintaan. Kotona täytyy tällöin työskennellä yli 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä. Jos kotityöskentelyä on enintään 50 prosenttia kaikista työpäivistä, vähennys on 470 euroa. Tarkista ajantasaiset korvaussummat Verohallinnon verkkosivuilta.
 • Todellisten kulujen mukaan tehty vähennys on usein verotuksellisesti edullisempi mutta hieman työläämpi vaihtoehto. Tällöin huomioidaan kotitoimiston käytön todelliset kulut (esimerkiksi vuokra tai vastike sekä vesi- ja sähkömaksut) suhteutettuna asuntosi kokonaispinta-alaan. Esimerkiksi 20 neliön työtila 60 neliön asunnossa tarkoittaa, että voit vähentää kolmasosan asunnon todellisista kuluista. Kaikki kulut tulee tällöin selvittää ja dokumentoida tarkasti. Myös työhuoneeseen ostetut kalusteet, kuten työtuoli ja -pöytä ovat vähennettäviä kuluja.

Pienimuotoisessa liiketoiminnassa todellisten kulujen mukaan tehty vähennys ei usein ole mahdollinen. Verottaja punnitsee asiaa esimerkiksi liikevaihtoasi ja toimialaasi vasten.

Joissain tilanteissa oikeus työhuonevähennykseen voi syntyä myös silloin, jos joudut pitämään osaa asunnostasi työtarvikkeiden tai laitteiden varastotilana.

Vinkit työhuonevähennyksen tekemiseen verotuksellisesti fiksuimmalla tavalla kannattaa kysyä omalta kirjanpitäjältä.


Osakeyhtiön yrittäjän työhuonevähennys

Kotona työskentelevä osakeyhtiön omistajayrittäjä voi tehdä työhuonevähennyksen omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan tavallisten palkansaajien tavoin.

Yrittäjä voi kuitenkin myös vuokrata asunnossa sijaitsevan erillisen työtilan yhtiölleen. Tällöin yrittäjälle syntyy henkilökohtaisessa verotuksessa verotettavaa vuokratuloa ja osakeyhtiölle vähennyskelpoista menoa. Yrittäjä voi vähentää vuokratulosta työtilan pinta-alaa vastaavan osuuden asunnon kuluista.

Vuokrasopimus tehdään normaaliin tapaan, ja vuokran tulee olla todellista markkinahintaa vastaava.


Työterveyshuolto

Työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille on pakollista, mutta itseäsi varten sinun ei ole sitä pakko hankkia.

Jos niin kuitenkin teet, työterveyshuollon kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Edellytyksenä on, että olet tehnyt työterveyshuollon järjestämisestä toimintasuunnitelman ja sinulla on sopimus palveluntarjoajan kanssa.

Yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista verotuksessa on kerrottu seikkaperäisesti Verohallinnon syventävissä ohjeissa.

 

Palkka- ja henkilöstömenot

Osakeyhtiössä yrittäjän itselleen maksama palkka on vähennyskelpoinen kulu yrityksen verotuksessa. Sama koskee mahdollisten työntekijöiden palkkoja ja niiden sivukuluja. Toiminimistä poiketen osakeyhtiön omistajayrittäjä voi hyödyntää myös luontaisetuja, kuten esimerkiksi ateria-, puhelin- ja autoetua.

Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa tai hyödyntää luontaisetuja. Rahan nostaminen omaan käyttöön tehdään yksityisotoilla. Yksityisotto ei ole yritystoiminnan kulu, eikä se pienennä verotettavaa tulosta. Myöskään omalle puolisolle tai alle 14-vuotiaalle lapselle ei voi maksaa palkkaa tai luontoisetuja.

 

Rahoitus- ja korkokulut

Jos yrittäjä tekee liiketoimiin liittyviä hankintoja osamaksulla tai luottokortilla, näistä aiheutuvat korko- ja rahoituskulut ovat vähennyskelpoisia. Sama pätee yritystoimintaa varten otettujen lainojen korkoihin ja kuluihin.

 

Asiantuntijapalvelut

Jos hyödynnät yritystoiminnassasi tilintarkastajan, tili- tai lakitoimiston tai esimerkiksi konsulttitalon palveluja, nämä kulut ovat vähennyskelpoisia.

 

Työvaatteet ja -varusteet

Työvaatteiden vähennyskelpoisuus on aihe, josta kirjanpitäjät saavat paljon kysymyksiä uusilta yrittäjiltä.

Lähtökohtaisesti työvaatteet ovat yritystoimintasi kuluja silloin, kun niitä ei voida olettaa käytettävän muualla kuin työtehtävissä.

Helpoimpia esimerkkejä vähennyskelpoisista työvaatteista ovat suojavaatteet ja haalarit. Vaatteiden lisäksi myös turvakengät, suojamaskit ja muut vastaavat varusteet ovat vähennyskelpoisia.

Sen sijaan kuitti mustasta pikkutakista tai jakkupuvusta ei kelpaa kirjanpitoon, vaikka työhösi liittyisikin paljon edustamista.

Usein tilanteita joudutaan katsomaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi messuille tilattu, firmasi logolla varustettu messuasu voi joissain tilanteissa olla vähennyskelpoinen. Tavallinen arkivaatetus ei kuitenkaan vähennyksiin kelpaa, vaikka vaatteesta yrityksen logo löytyisikin.

Omaa tilannettasi koskevat vastaukset työvaatteiden vähennyskelpoisuuteen saat kirjanpitäjältäsi.

 

Jäsenmaksut

Toimialaasi liittyvien järjestöjen jäsenmaksut ovat verotuksessa yritystoiminnan vähennyskelpoisia kuluja. Myös Suomen Yrittäjien ja sen paikallisjärjestöjen jäsenmaksut voi vähentää.

Yrittäjän työttömyyskassan jäsenmaksu on vähennyskelpoinen yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa. Sitä ei vähennetä yrityksen kuluna.

Hyväntekeväisyysmielessä maksetut yleishyödyllisten yhdistysten jäsenmaksut tai poliittisten puolueiden tai yhdistysten jäsenmaksut eivät kelpaa vähennyksiin.

 

Koulutusmenot

Yritysmuodon lisäksi koulutusmenojen vähentämistä määrittää se, millaisesta koulutuksesta on kyse.

Jos suoritat omaa ammattitaitoasi täydentävän tai yritystoimintaasi kehittävän lyhyen kurssin – esimerkiksi pienyrityksen digimarkkinoinnin perusteet – voit vähentää sen yritystoiminnan kuluna. Osallistumismaksun lisäksi myös mahdollisista materiaalikuluista ja matkoista voi syntyä vähennettävää.

Toiminimiyrittäjien kohdalla tutkintoon tai ammattiin tähtäävät pidemmät peruskoulutukset ja niistä aiheutuvat menot eivät ole vähennyskelpoisia.

Rajatapausten kohdalla kannattaa olla yhteydessä omaan kirjanpitäjään.

 

Ammattikirjallisuus ja -lehdet

Yrittäjänä voit ylläpitää ammattitaitoasi tilaamalla toimialaasi liittyvää kirjallisuutta tai ammattilehtiä kotiisi tai työpaikallesi. Näistä syntyvät kulut ovat vähennyskelpoisia.

Myös sanomalehdet voidaan laittaa vähennyksiin silloin, kun ne tilataan yrityksen toimipaikkaan.

Parturi-kampaaja voi esimerkiksi tilata asiakkaitaan varten paikallisen sanomalehden liikkeensä odotustilaan. Tällöin kyse on yritystoiminnan kulusta.

Kotiin tilattu sanomalehti ei ole vähennyskelpoinen.

 

Myyntisaamisten luottotappiot

Välillä saatat pahaksi onneksesi törmätä asiakkaisiin, jotka jättävät lähettämäsi laskun maksamatta.

Jos maksua ei ala kuulua perintätoimienkaan jälkeen, luottotappio voidaan merkitä kirjanpitoon vähennyskelpoiseksi kuluksi.

 

Lahjoitukset ja sponsoroinnit

Ei ole lainkaan harvinaista, että toiminimiyrittäjä tai pieni osakeyhtiö haluaa tukea paikallista urheiluseuraa tai urheilijaa vuosittain pienellä rahasummalla.

Tämä rahasumma on yritystoiminnan vähennyskelpoinen kulu silloin, kun rahalle saadaan jonkinlaista vastinetta. Tyypillisimmin tämä tarkoittaa esimerkiksi mainospaikkaa peliasussa tai mainintaa ottelulehtisessä tai seuran kausijulkaisussa.

Maksettu summa ei voi olla kohtuuttoman suuri sillä saatuun näkyvyyteen suhteutettuna.

Vähäinen, enintään 850 euron lahjoitus yleishyödylliseen ja paikalliseen tarkoitukseen – esimerkiksi junioriurheiluseuralle, järjestölle tai yhdistykselle – voidaan kuitenkin katsoa myös suhdetoiminnan luontaiseksi kuluksi. Tällöin se on vähennyskelpoinen, vaikka yllä mainittua mainosnäkyvyyttä ei rahalla saisikaan.

Osakeyhtiöiden kohdalla vähennyskelpoinen on myös sellainen yli 850 euron rahalahjoitus, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä edistävään tarkoitukseen.

Poliittisiin tarkoituksiin annetut lahjoitukset eivät kelpaa vähennyksiin.

Omaa tilannetta koskevat ohjeet ja kirjanpitoa varten tarvittava tosite kannattaa varmistaa omalta kirjanpitäjältä.


Yritystoiminnan vähennyskelvottomat kulut

Aivan kaikkea ei voi laittaa firman piikkiin. Muutamien edellä mainittujen poikkeusten lisäksi vähennyskelvottomia ovat esimerkiksi:

 • pysäköintisakot
 • muut rangaistusluonteiset maksuseuraamukset
 • verottajan viivästysseuraamusmaksut korkoineen
 • kulut, jotka eivät liity tulonhankintaan tai sen säilyttämiseen

Viimeisen kohdan osalta rajanveto voi välillä olla häilyvää, koska usein yksittäisen hankinnan vähennyskelpoisuus riippuu yrityksen toimialasta.

Välillä kirjanpitäjät saattavat kuitenkin törmätä siihen, että firman piikkiin yritetään laittaa mitä erikoisempia kuluja.

Firmaliigassa jääkiekkoa pelaavan yrittäjän uusi varustelaukku ei kuitenkaan muutu yrityksen kuluksi, vaikka yrittäjä vakuuttaisikin sillä kannettavan tarvikkeita työmaalle.

Tavanomaisempi esimerkki vähennyskelvottomasta kulusta on käynti parturi-kampaamossa. Kyse on yrittäjän yksityisestä elantomenosta, vaikka edustava ulkonäkö olisikin eduksi liiketoimille.

Kevytyrittäjän verovähennykset

Verotuksen näkökulmasta kevytyrittäjyys viittaa tilanteeseen, jossa kevytyrittäjä toimii yksityishenkilönä ja vastaanottaa tuloa palkkana. Tästä palkasta peritään ennakonpidätys. Kevytyrittäjänä ansaitut tulot yhdistetään muihin ansiotuloihin, kuten esimerkiksi päätyöstä saatuun palkkaan, ja näiden tulojen verotus määräytyy saman ennakonpidätysprosentin mukaan.

 • Matkakulut. Tilapäisten työmatkojen kulut, joita et ole laskuttanut, voit vähentää verotuksessasi. Erityisaloilla on omat määräyksensä matkakulujen vähentämiseen.
 • YEL-vakuutus. YEL-vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia, kun vakuuttamisvelvollisuus on täytetty.
 • Työvälineet. Työhön liittyvät kulut, kuten puhelimen, tietokoneen ja työvälineiden hankinta, ovat vähennyskelpoisia. Tämä koskee myös välineiden huolto- ja korjauskustannuksia.
 • Koulutus ja ammattikirjallisuus. Ammattikirjallisuuden hankintamenot voivat vähentää veroja, jos ne ovat ammattitaidon ylläpitämiseksi tarpeellisia.
 • Työhuonevähennys. Työskentely kotona oikeuttaa työhuonevähennykseen.

Lue lisää kevytyrittäjän verovähennyksistä Verohallinnon verkkosivuilta. Vaikka vähennysten ilmoittaminen on suositeltavaa, verottaja tekee lopulliset päätökset ja saattaa vaatia lisäselvityksiä.

Huomioi, että kevytyrittäjyys ei ole lainsäädännössä määritelty termi. Joissakin kevytyrittäjyyspalveluissa käyttäjälle luodaan oma y-tunnus, jolloin palvelun asiakas on yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä.

Tositteet ovat edellytys verovähennysten saamiselle

Huolehdi kuiteista, niin huolehdit samalla verovähennyksistä

Jotta kirjanpitäjäsi saa merkittyä kaikki yrityksen vähennyskelpoiset kulut kirjanpitoon, sinun tulee toimittaa hänelle tarvittavat tositteet.

Vähennyksistä puhuttaessa tositteella tarkoitetaan useimmiten kuittia tai ostolaskua.

Päädyt maksamaan veroja aavistuksen verran pienemmästä summasta, kun muistat viedä kaikki pienimmätkin kulukuitit kirjanpitoon yritystoimintasi tulosta laskemaan.

Pienistä puroista voi syntyä iso virta, jos esimerkiksi pieniä käteisostokuitteja jää jatkuvasti kadoksiin ja sen takia kokonaan kirjanpidon ulkopuolelle.

Kuiteista huolehtimiseen on muitakin rahanarvoisia syitä.

 • Jos yksittäinen kuitti hukkuu, voit laatia siitä itse selvityksen kirjanpitäjällesi. Tällöin kulu voidaan merkitä kirjanpitoon. Arvonlisäveron vähennysoikeutta tällaisilla omatoimitositteilla ei kuitenkaan ole. Se tarkoittaa, että kirjanpitäjäsi ei voi vähentää kyseiseen ostoon sisältyvää arvonlisäveron osuutta omien myyntiesi sisältämistä arvonlisäveroista. Näin tulet kuitteja hukkaamalla maksaneeksi vuoden aikana verottajalle enemmän arvonlisäveroja kuin on pakko.
 • Myös kirjanpidon hinta nousee nopeasti, jos kirjanpitäjäsi joutuu jatkuvasti soittelemaan puuttuvien tositteiden perään. Tämä näkyy varsinkin tuntiperusteisessa hinnoittelussa. Silti kiinteäänkin kuukausihintaan voi nopeasti vaikuttaa se, kuinka säntillisesti toimitat tositteesi tilitoimistoon. Kirjanpitäjän työn helpottaminen säästää häneltä aikaa ja sinulta rahaa.

Lue myös: Miksi lähettäisin kuitit kirjanpitäjälle kuittisovelluksella enkä sähköpostin tai Dropboxin kautta?

 

Yrittäjä, kokeile eTaskua ilmaiseksi 30 päivän ajan!

eTasku on mobiilisovellus, jolla toimitat kirjanpitäjällesi kuitit, matkalaskut ja kaikki muutkin yrityksesi tositteet yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla.

Kun nappaat älypuhelimellasi kuvan kuitista, eTasku lukee siitä automaattisesti päivämäärän, summan, ostopaikan, arvonlisäveroerittelyn sekä maksutavan.

Tallennettu kuitti on heti kirjanpitäjäsi nähtävillä, ja kuvatun paperikuitin voit heittää roskiin. Myös varmuuskopiointi on hoidettu puolestasi, sillä kaikki tallentamasi materiaali pysyy säilössä kirjanpitolain vaatiman ajan.

Matkalaskut koostat työmatkojesi jälkeen puhelimella vaikka kotipihasta käsin. Syötät vain sovellukseen työmatkasi alku- ja päätepisteen sekä kellonajat, niin eTasku laskee automaattisesti kilometrikorvaukset ja mahdolliset päivärahat.

eTasku on yhteensopiva kaikkien yleisimpien suomalaisissa tilitoimistoissa käytettävien kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmien kanssa. Tämä tarkoittaa, että kirjanpitäjä saa siirrettyä tositteesi kirjanpitoon normaalia pienemmällä vaivalla.

Automatisaatio helpottaa kirjanpitäjän työtä, ja eTaskun käyttö onkin usein helppo tapa pienentää tilitoimistosta saapuvaa laskua.

Yli puolet suomalaisista tilitoimistoista vastaanottaa aineistoja eTaskun avulla, joten palvelu on todennäköisesti tuttu myös omalle kirjanpitäjällesi.

Voit testata eTaskua 30 päivän ajan ilmaiseksi ilman sitoumuksia ja päättää sen jälkeen, haluatko jatkaa käyttöä.

Ps. Yli 90 prosenttia palvelua testanneista jatkaa aineistojen toimittamista eTaskulla ilmaisen testijakson jälkeen.


Lue myös nämä blogikirjoitukset: