Yrittäjä, sinut on rajattu

Julkaistu: 16.2.2017. Muokattu viimeksi: 16.2.2017.
Yrittäjä, sinut on rajattu

Yrittäjyyden suurin vääryys on se, että ajankäytöstä ei päätä yrittäjä itse. Yrittäjän aika kuluu valtaosin kaikkien pakonsanelemien oheistoimintojen suorittamiseen, kuten kuivien raporttien ja monimutkaisten toimintamallien selvittelemiseen. Vastaavasti siihen vähäiseen aikaan, jonka yrittäjä saa itse organisoida, kohdistuu valtava paine.

Käytännössä tätä painetta syntyy kahdesta suunnasta – toisaalta viranomaisten ja erilaisten sidosryhmien vaatimuksista, toisaalta kannattavuuden kanssa kamppailemisesta. Tästä muodostuu yrittäjän arki. Se koostuu rutiineista, erilaisista toistuvista suoritteista, jotka varaavat meiltä aikaa ja resursseja.

Yrittäjän arkeen kuuluu paljon sellaisia rutiineja, joiden vähentäminen vapauttaisi aikaa yrityksen keskeisille ydintoiminnoille. Jokainen oheissuorite kuluttaa yrittäjää, joko ajallisesti tai paineen kautta. Tämä kaikki on pois yrityksen ydintoimintojen hoitamisesta ja kehittämisestä.

Aika käsitetään usein suorana janana, joka kulkeutuu vasemmalta oikealle – menneisyydestä tulevaisuuteen. Jossain kohtaa tätä janaa on se piste, jossa näemme itsemme. Aika on rajallista ja juuri rajallisuus tekee siitä halutumman resurssin peilattuna rahaan.

Aika on yhteiskuntamme pohjavirtaus, jolla on todellinen hinta ihmiselämässä, aika elon yrttitarhassa on rajallista. Mitä enemmän täytämme elämäämme tylsillä ja tehottomilla rutiinisuoritteilla, sitä enemmän varaamme aikaamme huonolle elämälle. Toistuvien rutiinien poistaminen ei ole kuitenkaan kokonaan mahdollista, sillä määrättyjä asioita on vain yksinkertaisesti tehtävä.

Mutta voitaisiinko suorite tehdä niin, että sen tekeminen olisi nopeampaa tai edes helpompaa? Kuinka paljon olet valmis uhraamaan kallista aikaasi asioihin, joita on mahdollista tehdä nopeammin tai helpommin?

Parhaimmillaan yrittäjyys on välitöntä yhteistyötä. Toimiva asiakassuhde yritysten välillä muodostaa ikään kuin kestävän kivijalan, jonka päälle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Parhaimmillaan yhteistyö on kuin mikä tahansa ystävyyssuhde, jossa asioita tehdään yhdessä ja vaikeitakin kokemuksia uskalletaan jakaa. eTaskun alkuun sysäämä voima onkin ollut juuri se, että sillä on voitu nopeuttaa ja helpottaa päivittäisiä ostorutiineja ja näin ollen asiakkaiden yrityksiin kohdistuvaa painetta.

Toiminnan keskiössä on aito halu auttaa yrittäjiä. Kuittien helppo ja luotettava mobiilijakaminen kirjanpitäjälle mahdollistaa luontevan tavan toimintojen tehostamiseksi. Eikä kysymys ei ole yksinään tehostamisesta, vaan kalliin ajan vapauttamisesta.

Se on sijoitus sinuun, läheisiisi ja yrityksen ydintoimintojen hoitamiseen. Viisi minuuttia päivässä ei itsessään kuulosta vielä paljolta, mutta vuositasolla kertynyt säästö on jo 240 minuuttia. Tunnetusti yrittäjien työajat ovat epäsäännöllisiä, jolloin aikahyöty on todellisuutta vielä edellä mainittua paljon suurempi. Lisäksi näitä rutiineja löytyy päivästä useita ja niitä kohdistuu useisiin yrityksen henkilöihin, jolloin kylmä todellisuus jää vain hämärän peittoon.

Elämä on ainutlaatuinen mahdollisuus, kuten tämä hetki, eivätkä esimerkiksi ympärilläsi olevat ihmiset ole siinä ikuisesti. Kuluva vuosi on vasta alussa, ja mikä voisi olla arvokkaampi lahja läheisille, perheelle ja ystäville kuin se, jota et voi ostaa rahalla: oma arvokas aikasi.

Sitä on mahdollista poimia niistä yritystoiminnan pienistä ja aikaa vievistä rutiineista, joiden tekemistä voidaan vähintäänkin helpottaa. Anna aikaa itsellesi, rakkaillesi ja rakkaan yrityksesi ydintehtäviin. Hyväksymällä rajallisuutemme, voimmekin todellisuudessa saada lisää arvokasta aikaa rakkaille intohimoillemme.

Blogikirjoitus on toteutettu yhteistyössä Proakatemian opiskelijoiden kanssa. Tämän Blogi-kirjoituksen kirjoittajat löytyvät tiimistä nimeltä Total Osk.


Lue myös nämä blogikirjoitukset: