YEL-vakuutus tutuksi – kaikki mitä pienyrittäjän tarvitsee tietää yrittäjän eläkevakuutuksesta

Julkaistu: 9.3.2022. Muokattu viimeksi: 23.1.2024.
YEL-vakuutus tutuksi – kaikki mitä pienyrittäjän tarvitsee tietää yrittäjän eläkevakuutuksesta

Pikaopas yrittäjän eläketurvaan ja YEL-työtuloon

Harva asia herättää yrittäjien keskuudessa yhtä paljon keskustelua kuin yrittäjän eläkevakuutus.

Eikä mikään ihme: YEL-vakuutus on pakollinen käytännössä kaikille yrittäjille, mutta sen hinta riippuu varsin monitahoisesti määriteltävästä YEL-työtulosta.

Mistä YEL-työtulossa oikein on kyse, ja millaisia asioita uuden yrittäjän on hyvä sisäistää omasta eläke- ja sosiaaliturvastaan?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset tästä artikkelista.

 

Mikä on YEL-vakuutus ja mihin etuuksiin se vaikuttaa?

YEL-vakuutus tarkoittaa yrittäjän eläkevakuutusta, mutta vakuutuksen nimi on hieman hämäävä. Kyse on paljon muustakin kuin pelkästä eläkkeestäsi, sillä YEL-vakuutus määrittää pitkälti muunkin sosiaaliturvasi tason.

Lyhenne YEL tulee sanoista yrittäjän eläkelaki, mutta puhekielessä ”yelillä” viitataan yleensä nimenomaan YEL-vakuutukseen.

Eläkkeen lisäksi esimerkiksi seuraavien etuuksien kertyminen perustuu YEL-työtulon tasoon:

 • sairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • työttömyysetuudet
 • kuntoutustuki
 • työkyvyttömyyseläke
 • leskeneläke.

Myös yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vuosityöansio määritellään YEL-työtulosi perusteella.

Mitä korkeampi YEL-työtulo on, sitä parempiin etuuksiin olet oikeutettu. Toki myös vakuutuksen hinta luonnollisesti nousee YEL-työtulon kasvaessa.

 

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

YEL-vakuutus on lakisääteinen vakuutus. Yrittäjänä sinun on pakko ottaa se, jos täytät seuraavat ehdot:

 • olet 18–67-vuotias
 • yritystoimintasi kestää vähintään neljä kuukautta
 • asut Suomessa ja työskentelet yrityksessäsi
 • YEL-työtulosi on vähintään 9010,28 euroa vuodessa (2024), joka on kuukausitasolla noin 750 euroa.

Kriteerien täyttyessä YEL-vakuutus on pakollinen, vaikka harjoittaisitkin yrittäjyyttä sivutoimisesti esimerkiksi palkkatöidesi ohessa.

YEL-velvollisuutta et myöskään voi kiertää millään muulla vaihtoehtoisella vakuutuksella.

Tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen, vaikka olisit mukana useamman yrityksen toiminnassa.

Sinun ei ole pakko ottaa YEL-vakuutusta heti, jos et ole varma, täyttyykö YEL-velvoite esimerkiksi liiketoiminnan sivutoimisuuden takia tai et ole varma, mikä on oikea YEL-työtulotasosi. Vakuutus tulisi kuitenkin ottaa kuuden kuukauden sisällä.

Vakuutuksen alkamispäiväksi voidaan myöhemmin merkitä takautuvasti se ajankohta, jolloin vakuuttamisen ehdot ovat täyttyneet.

Käytännössä vakuutuksen alkamispäiväksi merkitään toiminnan alkamispäivä, jos otat vakuutuksen alle puoli vuotta yritystoiminnan käynnistymisen jälkeen.

Maatalousyrittäjät – eli esimerkiksi viljelijät, kalastajat, metsänomistajat ja poronhoitajat – vakuutetaan YEL-vakuutuksen sijaan MYEL-vakuutuksella eli maatalousyrittäjien omalla eläkevakuutuksella.

 

Tarkentavaa tietoa YEL-vakuutuksen ehdoista

Ikärajat

Velvoite YEL-vakuutuksen ottamiseen alkaa 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Yläikäraja nousee portaittain, ja vakuutusvelvoite loppuu viimeistään sen kuukauden lopussa, jolloin:

 • vuonna 1957 tai sitä aiemmin syntynyt yrittäjä täyttää 68 vuotta
 • vuosina 1958–1961 syntynyt yrittäjä täyttää 69 vuotta tai
 • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntynyt yrittäjä täyttää 70 vuotta.

Yritystoiminnan kesto

Pääsääntö on, että yritystoimintasi on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, jotta YEL-velvollisuus täyttyy.

Myös lyhytkestoisempi, mutta vuodesta toiseen jatkuva toiminta tulee kuitenkin vakuuttaa, jos muut YEL-kriteerit täyttyvät.

Käytännön esimerkki on sesonkiluontoisesti työskentelevä yrittäjä, joka tekee töitä vuodesta toiseen vain tiettynä vuodenaikana.

Asuminen Suomessa

Sinua pidetään YEL-vakuuttamisen näkökulmasta Suomessa asuvana, jos sinulla on täällä varsinainen asunto ja asut Suomessa jatkuvasti ja pääasiallisesti.

Olet silti YEL-velvollinen, jos työskentelet vain Suomessa, vaikka et täällä asuisikaan. EU- ja ETA-alueen ulkopuolella asuessasi et kuitenkaan kuulu YEL-vakuutuksen piiriin, vaikka työskentelisitkin pelkästään Suomessa.

Jos lähdet harjoittamaan yritystoimintaasi ulkomaille, siirryt yleensä kohdemaan sosiaaliturvan piiriin. Poikkeus voi kuitenkin muodostua tilanteissa, joissa työskentelysi ulkomailla on vain tilapäistä.

Tällöin tilapäisyyden määritelmä riippuu muun muassa kohdemaasta ja työskentelyn kestosta.

Lisätietoa löydät esimerkiksi eläkeyhtiö Veritaksen verkkosivuilta.

 

Mitä YEL-työtulo tarkoittaa?

YEL-työtulo on arvio oman työpanoksesi vuotuisesta rahallisesta arvosta. Sen tulisi vastata sellaista summaa, jonka maksaisit palkkana samaan työhön pestatulle ja saman ammattitaidon omaavalle työntekijälle.

YEL-työtulon määritelmä ei muuttunut vuodenvaihteen 2023 lakiuudistuksessa. Työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja kuitenkin täsmennettiin.

YEL-työtuloa arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi yritystoimintasi laajuus, työtuntiesi määrä ja ammattitaitosi. Pohjatietona käytetään myös saman toimialan kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkkaa yksityisellä sektorilla. Lisätietoa YEL-uudistuksesta löydät tämän artikkelin alusta.

Eläkeyhtiö vahvistaa YEL-työtulon kokonaisarviointiin perustuen, mutta ottaa huomioon ne tiedot, jotka itse olet antanut yritystoiminnastasi ja työtulosi tasosta.

YEL-vakuutuksen ala- ja yläraja muuttuvat vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön indeksitarkastuksen pohjalta.

Sinun täytyy ottaa YEL-vakuutus, jos työtulosi on minimissään alarajan suuruinen.

Vuonna 2024 YEL-työtulon alaraja eli minimi on 9010,28 euroa ja yläraja 204 625 euroa.

Alaraja on sen verran matala, että käytännössä kaikki päätoimiset yrittäjät ovat YEL-velvollisia. Tarvitset kuitenkin YEL-vakuutuksen myös sivutoimisena yrittäjänä, jos työtulon alaraja ylittyy.

YEL-työtulo ei ole sama asia kuin bruttopalkkasi tai yritystoiminnasta saamiesi tulojen määrä. Varsin usein ansiotasosi antaa kuitenkin hyvät suuntaviivat siihen, mille tasolle YEL-työtulo määritetään.

 

Miten työtulo käytännössä vaikuttaa eläkkeeseen ja yleisimpiin etuuksiin?

Eläkeyhtiöiden verkkosivuilta löytyvien laskurien avulla voit suuntaa-antavasti arvioida oman YEL-työtulosi vaikutusta omaan eläkekertymääsi ja sosiaaliturvaasi.

Jos esimerkiksi 30-vuotias aloittava yrittäjä maksaa minimi-yeliä alimpaan eläkeikään asti, arvio tulevasta työeläkekertymästä on kuluvan vuoden tasossa noin 400 euroa. Esimerkiksi 25 000 euron työtulolla vastaava lukema olisi runsaat 1150 euroa. Lukuihin lisätään yrittäjälle aiemmin kertynyt työeläke, joka on nähtävillä työeläkeotteesta.

Laskureista näet myös viitteellisen arvion siitä, miltä summa näyttäisi eläkkeellejäämisvuoden tasoon suhteutettuna, kun huomioon otetaan yleinen ansiotason kasvu sekä inflaatio.

Kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmä antavat toki yrittäjälle lisäturvaa, jos kertynyt työeläke jää pieneksi. Vuonna 2024 täysi takuueläke on Suomessa noin 977 euroa kuukaudessa.

Eläkkeen lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa myös sairauspäivärahojesi tai vanhempainpäivärahojesi määrään.

Minimi-YELillä sairauspäivärahaa ja vanhempainpäivärahaa maksettaisiin hieman yli 30 euroa yhdeltä arkipäivältä. 25 000 euron työtulolla vastaava lukema olisi noin 60 euroa. Kuukaudessa ero on tällöin noin 700 euroa.

Sekä sairauspäivärahan että vanhempainpäivärahan määrittävä YEL-työtulo lasketaan molemmissa tapauksissa edeltävän 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson perusteella. Jos olet muuttanut työtuloasi kyseisen tarkastelujakson aikana, laskennassa käytetään keskimääräistä työtuloasi.

Kun sinulla on YEL-vakuutus, voit halutessasi ottaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen ja saada vahingon sattuessa tapaturmapäivärahaa. 25 000 euron työtulosta maksettava tapaturmapäiväraha on kuukaudessa yli 1000 euroa suurempi minimityötulon kerryttämään summaan verrattuna.

Yrittäjien työttömyyskassaan liittyäksesi YEL-työtulosi pitää olla vähintään 14 803 euroa vuodessa. Kassaan liityttyäsi voit ehtojen täyttyessä saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos yritystoimintasi päättyy.

 

Kuka lasketaan YEL-velvoitteen alaiseksi yrittäjäksi?

Aivan kaikissa tilanteissa yrittäjän määritelmä ei ole täysi itsestäänselvyys.

Alta löydät yritysmuotokohtaista lisätietoa siitä, kuka tulkitaan yrittäjän eläkelain mukaiseksi YEL-velvolliseksi yrittäjäksi.

Osakeyhtiön osaomistajan YEL-velvollisuus

Olet YEL-velvollinen, jos työskentelet yrityksessäsi johtavassa asemassa ja omistusosuutesi osakeyhtiön osakkeista on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 prosenttia. Muissa tapauksissa kuulut työntekijöiden eläkevakuutuksen piiriin.

Omistusosuuksien laskennassa huomioidaan myös välillinen omistus toisen yrityksen kautta.

Johtava asema tarkoittaa käytännössä sitä, että olet esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, nimenkirjoitusoikeutettu tai muutoin käytät tosiallista määräysvaltaa yhtiössä.

Perheenjäsenen määritelmään voit tutustua hieman alempana.

 

Toiminimiyrittäjän eli yksityisen elinkeinonharjoittajan YEL-velvollisuus

YEL-ehtojen täyttyessä olet tietysti itse vakuutusvelvollinen, mutta myös puolisosi tarvitsee oman YEL-vakuutuksen, jos hän työskentelee yrityksessäsi.

Sama pätee myös muihin sinulle työskenteleviin perheenjäseniin, jos et maksa heille palkkaa ja YEL-ehdot – kuten esimerkiksi työtulon alarajan ylittyminen – täyttyvät.

Yritystoiminnassa mukana työskentelevää avopuolisoa koskeviin erityistilanteisiin voit tutustua tarkemmin Työeläkelakipalvelun verkkosivuilla.

 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat YEL-velvoitettuja.

Kommandiittiyhtiön äänettömät yhtiömiehet sen sijaan kuuluvat TyEL-vakuutuksen alle, vaikka he työskentelisivät yrityksessä ja saisivat palkkaa. TyEL-vakuutustakaan ei tarvita, jos äänettömälle yhtiömiehelle ei makseta palkkaa.

Niin avoimissa yhtiöissä kuin kommandiittiyhtiöissä yhtiömiesten perheenjäsenet vakuutetaan TyEL-vakuutuksella, jos he työskentelevät yrityksessä ja saavat palkkaa. Jos palkkaa ei makseta, vakuutustakaan ei tarvita.

 

Kevytyrittäjät eli laskutuspalveluiden asiakkaat

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka laskuttaa työnsä verkossa toimivan laskutuspalvelun kautta ilman omaa yritystä tai y-tunnusta. Tarvitset YEL-vakuutuksen myös kevytyrittäjänä, jos edempänä läpikäydyt YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät.

Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan ole virallinen, lainsäädännössä määritelty termi. Siksi sillä saatetaan viitata palvelusta riippuen eri asioihin.

Jotkut palvelut luovat kevytyrittäjälle y-tunnuksen, jolloin kyse on yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta. Myös tällöin YEL-vakuutus tietysti tarvitaan, jos kriteerit muutoin täyttyvät.

 

Kuka on perheenjäsen ja kuka ei?

Perheenjäseneksi tulkitaan yrittäjän eläkevakuuttamisen näkökulmasta:

 • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli, vaikka he eivät asuisi kanssasi samassa taloudessa.
 • kanssasi samassa taloudessa asuva avopuoliso
 • kanssasi samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat sinulle sukua suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa – esimerkiksi lapsesi, lapsenlapsesi, vanhempasi tai isovanhempasi. Myös ottolapset lasketaan.

Omilleen muuttaneita lapsiasi sen sijaan ei lasketa vakuuttamiskriteerit täyttäviksi perheenjäseniksi. Sama pätee sisaruksiisi, vaikka he asuisivat kanssasi.

 

Paljonko YEL-vakuutuksen hinta on vuodessa?

YEL-vakuutuksen hinta määräytyy YEL-työtulon sekä ikäsi perusteella. Esimerkiksi 32 000 euron työtulolla vakuutuksen hinta 30-vuotiaalle uudelle yrittäjälle on noin 6000 euroa vuodessa. Minimityötulotasolla maksettavaa puolestaan kertyisi noin 1650 euroa.

Hinnoissa on huomioitu uuden yrittäjän alennukset. Saat ensimmäisen neljän vuoden ajan YEL-maksuista 22 prosentin alennuksen. Olet oikeutettu alennukseen, jos aloitat yrittäjätoiminnan ensimmäistä kertaa.

Saat itse valita, maksatko YEL-maksusi yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, kuudessa vai kahdessatoista erässä.

Hinta on kaikkein pienin, jos kuittaat koko vuoden YEL-maksut kerralla. Esimerkiksi 32 000 euron työtulolla säästö on noin 100 euroa, jos kuittaat 12 maksuerän sijaan YEL-maksun yhdessä erässä.

 

YEL-maksuprosentit vuonna 2024

Voit arvioida oman YEL-vakuutuksesi hintaa seuraavien maksuprosenttien avulla.

 • YEL-maksusi on 18,80 % YEL-työtulosta, jos olet alle 53-vuotias tai vähintään 63-vuotias uusi yrittäjä. Yli neljä vuotta toimineille yrittäjille vastaava prosenttiosuus on 24,10 %.
 • Jos olet 53–62-vuotias uusi yrittäjä, YEL-maksusi on 19,97 %. Vastaava lukema on 25,60 %, jos et ole oikeutettu uuden yrittäjän alennukseen.

Yrittäjänä voit kuitenkin vähentää YEL-maksut joko omassa tai yrityksesi verotuksessa.

Tällöin verotettavan tulon määrä pienenee, jolloin myös maksat vähemmän veroja.

YEL-vakuutuksen todellinen hinta on näin ollen hieman pienempi kuin mitä yllä läpikäydyt esimerkit kertovat.

 

Mistä YEL-vakuutuksen voi hankkia?

Voit ostaa YEL-vakuutuksen itse valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä eli käytännössä:

… tai oman toimialasi eläkekassan kautta.

Vakuutuksen hinta on sama riippumatta siitä, mistä yhtiöstä sen otat.

Helpoiten saat hoidettua YEL-asiat kuntoon vakuutusyhtiöiden verkkosivujen kautta. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Toki voit hoitaa asian myös puhelimitse soittamalla eläkevakuutusyhtiön asiakaspalveluun.

Laskut saat perinteisenä paperipostina tai valintasi mukaan sähköpostilla, e-laskuina tai verkkolaskuina. Löydät laskutustavan muuttamisesta lisätietoa eläkevakuutusyhtiösi verkkosivuilta.

 

Mitä tapahtuu, jos YEL-vakuutus jää ottamatta?

Yrittäjien YEL-velvollisuuden toteutumista valvoo Eläketurvakeskus eli ETK. Omat tulotietosi sekä yrityksesi vero- ja palkanmaksutiedot tarjoavat ETK:lle informaatiota valvonnan pohjaksi.

Jos näiden tietojen perusteella ilmenee, että olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, saat ETK:lta ensin kehotuksen. Tämän jälkeen voit antaa ETK:lle oman selvityksesi asiasta.

Joudut ottamaan vakuutuksen, jos ETK selvitysten jälkeenkin edelleen tulkitsee sinut YEL-velvolliseksi. Viime kädessä ETK pakkovakuuttaa sinut, jos et noudata toista kehotusta.

Se tarkoittaa, että he ottavat YEL-vakuutuksen sinun puolestasi ja sinun piikkiisi jostakin eläkevakuutusyhtiöstä.

Sinä tai Eläketurvakeskus voitte ottaa YEL-vakuutuksen taannehtivasti enimmillään kuluvalle ja tätä edeltävälle kolmelle vuodelle.

Voit tilanteesta riippuen saada kontollesi laiminlyöntimaksut, jos jätät YEL-vakuutuksen ottamatta määräajassa.

 

Miten YEL-maksut vähennetään verotuksessa?

Voit vähentää lakisääteiset YEL-maksusi joko:

 • henkilökohtaisella veroilmoituksellasi
 • elinkeinotoiminnan veroilmoituksella
 • puolisosi veroilmoituksella.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksella vähennetyt YEL-maksut pienentävät yritystoimintasi tulosta, jolloin verotettava tulos pienenee ja veroa maksetaan pienemmän summan perusteella.

Omalla tai puolison veroilmoituksella tehdyn vähennyksen hyöty on ansiotulojen veroprosenttia vastaava.

Mikä vaihtoehdoista sitten on paras? Vastaus on, että se riippuu.

Omaa tilannettasi koskevan arvion saat helpoiten kirjanpitäjältäsi, mutta alla lyhyt ja suuntaa-antava tiivistelmä aiheesta.

 

Toiminimen YEL-maksujen vähentäminen

Toiminimiyrittäjänä sinun on yleensä fiksuinta vähentää maksut joko omalla tai puolisosi veroilmoituksella riippuen siitä, kumman ansiotulot ovat isommat. YEL-maksun tosiallinen maksuprosentti jää sitä pienemmäksi, mitä suuremmaksi tulot nousevat.

Jos sinun ja puolisosi ansiotulot ja sitä kautta veroprosentti kuitenkin on pieni, voi elinkeinotoiminnan veroilmoituksella tehty vähennys olla parempi vaihtoehto. Yritystoiminnan kuluksi laitettu vähennys voidaan kohdistaa myös pääomatulona verotettavaan osuuteen yritystulosta.

Toisaalta YEL-maksujen vähentäminen elinkeinotoiminnan kuluna vaikuttaa yrittäjävähennykseen, joka on viisi prosenttia toiminimiyrittäjän elinkeinotoiminnan tuloksesta. Yrittäjävähennys tarkoittaa, että saat viisi prosenttia yritystoimintasi tuloksesta verovapaana.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksella tehty vähennys pienentää elinkeinotoiminnan tulosta, jolloin myös yrittäjävähennyksen määrä ja siitä saatava verohyöty pienenee.

 

Osakeyhtiön yrittäjä ja YEL-maksujen vähentäminen

Voit vähentää YEL-maksut osakeyhtiösi verotuksessa vain, jos yhtiö on tosiasiassa myös maksanut laskut. Sama pätee toisinkin päin: jos maksat YEL-maksut itse, et voi laittaa niitä yrityksesi kuluiksi.

YEL-maksujen vähentäminen osakeyhtiön kuluna on yleensä kannattavaa, jos yhtiösi tekee voittoa.

Mikäli yritystoiminta kuitenkin on tappiollista, YEL-maksujen laittaminen yrityksen kuluiksi lisää tätä tappiota. Välittömän verohyödyn saat tällöin vain, jos maksat YEL-maksut itse ja vähennät ne ansiotuloistasi.

Toisaalta jos ansiotulosi ja veroprosenttisi jäävät kuitenkin vähäisiksi, kannattavinta on yleensä laittaa YEL-maksut yrityksen kuluihin ja vähentää ne elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Hyvä kirjanpitäjä kertoo sinulle, kumpi vaihtoehto on itsellesi verotuksellisesi edullisempi.

 

YEL-uudistus – mikä muuttui?

Yrittäjän eläkelaki uudistui vuoden 2023 alussa, ja muutokset ovat edelleen voimassa vuonna 2024. Alla tiivistelmä keskeisistä muutoksista:

Yrittäjän YEL-työtulon määrittelyssä käytettävät tiedot täsmentyivät

YEL-työtulon tulisi edelleenkin vastata sellaista palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava samaan työhön pestatulle ja saman ammattitaidon omaavalle työntekijälle.

Kokonaisarvioinnissa huomioidaan kuitenkin myös saman toimialan kokoaikatyötä tekevien yksityisen sektorin työntekijöiden mediaanipalkka.

Myös yritystoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja työpanoksen arvoa kuvaavat muut tiedot vaikuttavat kokonaisarvioon.

Eläkeyhtiö antaa työtulosuosituksen yrittäjän hakiessa YEL-vakuutusta tai muuttaessa työtuloaan.

Eläkeyhtiö vahvistaa yrittäjän työtulon, kuten se on ennenkin tehnyt. Yrittäjällä on eläkeyhtiön antamaan työtulosuositukseen 30 prosentin liikkumavara molempiin suuntiin.

30 prosentin liikkumavarasta voidaan poiketa, jos yrittäjällä on siihen perusteltu syy.

Tällainen syy tai perustelu voi olla esimerkiksi yritystoiminnan sivutoimisuus, keskimääräistä pienemmät työtunnit, työtehtävien poikkeava luonne tai korkein alaiselle maksettu palkka.

Kun YEL-työtulo on vahvistettu, yrittäjä voi halutessaan hakea siihen muutosta kirjallisesti.

Yksilöllinen harkinta työtulon määrittelyssä ei siis ole kadonnut. Saman toimialan työntekijöiden mediaanipalkka on vain yksi mittareista, joilla oikeaa YEL-työtulon tasoa arvioidaan.

Eläkeyhtiö ei määritä työtuloa yrittäjää kuulematta.

 

Jatkossa eläkeyhtiöt tarkistavat työtuloja joka kolmas vuosi

Monilla yrittäjillä on ollut tapana määrittää YEL-työtulo minimirajan mukaiseksi riippumatta siitä, mikä oman työpanoksen todellinen arvo on ollut.

Jatkossa eläkeyhtiöillä on velvollisuus tarkistaa yrittäjien työtulot säännöllisesti kolmen vuoden välein. Yrittäjä saa eläkeyhtiöltä uuden työtulosuosituksen, jos hänen YEL-työtulonsa näyttää olevan liian alhainen todellisiin olosuhteisiin nähden.

Vuonna 2023 tarkistettiin ne työtulot, jotka olivat alle 15 000 euroa vuodessa ja joita ei oltu olennaisesti muutettu edeltävän kolmen vuoden aikana. Vuoden 2024 aikana tarkistetaan alle 25 000 euron työtulot.

Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla sovelletaan rajoituksia, eli yrittäjän työtuloa voidaan kerralla tarkistaa enintään 4000 euroa ylöspäin. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että aiemmin minimi-YELiä maksaneen yrittäjän eläkemaksut voisivat nousta kuukaudessa korkeintaan noin 85 eurolla.

Käytännössä mikään ei kuitenkaan muutu, jos yrittäjä on jo aiemmin asettanut YEL-työtulonsa oman työpanoksensa arvoa vastaavaksi. Tällöin yrittäjä ei saa tarkistusten yhteydessä eläkeyhtiöltä uutta työtulosuositusta.


Lue myös nämä blogikirjoitukset: