Verovapaat matkakorvaukset tutuiksi – miten työmatkakulut korvataan työntekijälle tai yrittäjälle?

Julkaistu: 31.5.2024. Muokattu viimeksi: 31.5.2024.
Verovapaat matkakorvaukset tutuiksi – miten työmatkakulut korvataan työntekijälle tai yrittäjälle?

Työntekijöille ja yrittäjille syntyy väistämättä kuluja työmatkustuksesta sekä työmatkoilla tehtävistä pienistä ostoista, kuten matka- tai parkkilipuista. Tässä artikkelissa käsittelemme lyhyesti tärkeimmät tiedot työmatkakustannusten korvaamisesta ja niiden verovapauden edellytyksistä.


eTasku logo

Laadi matkalaskut helpoimmalla mahdollisella tavalla

eTaskun sähköinen matkalaskusovellus sopii niin yksinyrittäjille kuin suuryrityksille. Yli 90 % palvelua testanneista asiakkaista jatkaa eTaskun käyttöä maksuttoman kokeilukuukauden jälkeen.

Tutustu hyötyihin ->

Mitä ovat verovapaat matkakustannusten korvaukset ja miten ne haetaan?

Työmatkoista maksettavia olennaisimpia verovapaita matkakorvauksia ovat:

Verohallinto määrittelee korvausten verovapaat enimmäissummat vuosittain. Vuonna 2024 verovapaat matkakorvaukset ovat 51 euroa (kotimaan kokopäiväraha), 24 euroa (osapäiväraha), 0,57 euroa (km-korvauksen perussumma autolla ajettaessa) sekä 12,75 euroa (ateriakorvaus). Vuotta aiemmin vastaavat lukemat olivat 48, 22, 0,53 ja 12 euroa.

Korvausten hakemista varten työntekijän tulee laatia matkalasku, johon voi liittää mukaan kuitteja matkan aikana syntyneistä itse maksetuista kuluista – esimerkiksi hotelliyöstä tai parkkilipukkeesta. Tällöin voidaan puhua matka- ja kululaskusta.

Matkalasku on sähköisessä tai paperisessa muodossa oleva selvitys työmatkasta. Matkalaskun sisältö kertoo:

  • Kuka matkusti, milloin ja minne?
  • Mikä oli matkan tarkoitus?
  • Milloin matka alkoi ja loppui?
  • Mikä oli matkan pituus ja reitti?
  • Millä kulkuneuvolla matkustettiin? (esim. auton rekisterinumero)

Helpoiten matkalaskun tekeminen hoituu sähköisellä matkalaskuohjelmalla, joka laskee kilometrit ja korvaussummat puolestasi. Satunnaisissa tarpeissa voit hyödyntää myös matkalaskupohjaa.

Niin sanottujen erityisalojen (rakennus-, maanrakennus- ja metsäala) matkakustannusten korvauksiin liittyy erityissäännöksiä, jotka kannattaa tarkistaa Verohallinnon ohjeesta.

 

Mikä on työmatka ja mikä ei?

Työmatka tarkoittaa matkaa, joka tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella sijaitsevalle erityiselle työntekemispaikalle. Tavanomaisin esimerkki on matka kotoa tai työpaikalta asiakkaan luokse.

Oman kodin ja varsinaisen työpaikan väliset päivittäiset kilometrit eivät ole Verohallinnon määritelmän mukaista työmatkustusta. Näistä matkoista aiheutuvia kuluja voit kuitenkin vähentää henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan.

 

Onko verottomat matkakorvaukset pakko maksaa?

Verovapaiden matkakorvausten maksaminen voi perustua alan työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työpaikan käytäntöihin.

Laki tai Verohallinto eivät pakota työnantajaa korvausten maksamiseen, jos TES, työsopimus tai työnantajan käytännöt eivät siihen velvoita.

Verohallinto määrittää ainoastaan matkakorvausten verovapaan osuuden enimmäismäärät vuosittain.

 

Verovapaat päivärahat työmatkoista

Verohallinnon määritelmän mukaan päiväraha on korvaus kohtuullisista ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joita palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Toisin sanoen tarkoitus on korvata työntekijälle työmatkasta aiheutuneita kuluja.

Päivärahan saamisen ehto on, että matkakohde sijaitsee yli 15 kilometrin päässä varsinaisesta työpaikasta tai palkansaajan asunnosta. Työmatkan keston tulee myös olla vähintään kuusi tuntia.

Kotimaan kokopäiväraha maksetaan yli 10 tunnin pituisilta työmatkoilta. 6-10 tunnin työmatka oikeuttaa puolipäivärahaan.

Korvauksen maksaminen perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön. Verohallinto määrittelee vuosittain päivärahojen verovapaan enimmäismäärän, mutta ei pakota työnantajaa maksamaan korvausta.

Verovapaa työmatkakorvaus on päivärahan osalta enintään 51€ (kokopäiväraha) tai 24€ (puolipäiväraha) vuonna 2024. Tarkista ajantasaiset korvaussummat ja tarkemmat lisätiedot kotimaan päivärahoja tai ulkomaan päivärahoja käsittelevistä artikkeleista.

 

Verottomat korvaukset työmatkakilometreiltä

Kilometrikorvauksiin voit olla oikeutettu, kun taitat työmatkan omalla tai hallitsemallasi kulkuneuvolla – eli yleisimmin omalla autollasi. Myös perheenjäsenen tai ystävän autolla tehdyistä matkoista voidaan maksaa kilometrikorvaukset. Auto ei kuitenkaan saa olla luontoisetuna saatu tai työnantajan muutoin käyttöösi antama kulkupeli.

Eri kulkuneuvoille, kuten autolle, moottoripyörälle ja mönkijälle on omat verovapaat kilometrikorvaussummansa, jotka Verohallinto määrittelee vuosittain.

Autolla matkustettaessa verovapaan matkakorvauksen perussumma on 0,57 euroa kilometriltä vuonna 2024. Voit kuitenkin saada korotettuja korvauksia, jos kuljetat autoon kiinnitettynä peräkärryä tai jos kyydissäsi on työasioiden takia muita matkustajia.

Katso ajantasaiset kilometrikorvaukset ja muut korotusluokat taulukosta.

 

Verovapaa ateriakorvaus, kun päivärahaa ei makseta

Jos päivärahan maksamisen ehdot eivät täyty tai työnantaja ei maksa työmatkasta päivärahaa, voit saada verovapaan ateriakorvauksen. Ateriakorvauksen saamisen ehto on myös se, ettei sinulla työn vuoksi ollut mahdollisuutta aterioida ruokailutauon aikana tavanomaisella ruokailupaikallasi.

Jos olet saanut työnantajaltasi käyttöön ravintoedun, kuten lounassetelin, tavanomaisena ruokailupaikkanasi voidaan pitää mitä tahansa ruokailupaikkaa, jossa voit maksaa kyseisellä maksuvälineellä.

Vuonna 2024 korvaussumma on 12,75 euroa tai 25,50 euroa, jos joudut työmatkan aikana aterioimaan kahdesti tavanomaisen ruokailupaikan ulkopuolella.

Lue lisää ateriakorvauksesta ja sen maksamisen ehdoista.

 

Työntekijän kululasku työnantajalle

Välillä työntekijä joutuu maksamaan työnantajalle kuuluvia pieniä kuluja itse. Maksettava kulu voi olla esimerkiksi työkalu, toimistotarvike tai taksimatka.

Vaikka kilometrikorvauksia tai päivärahoja ei maksettaisi, työntekijä voi laatia matka- ja kululaskusovelluksella kululaskun työnantajalle. Työnantaja hyväksyy laskun ja maksaa ostoksen summan takaisin työntekijälle.

Kun työntekijä on maksanut työmatkasta syntyviä kuluja omilla rahoillaan, työnantaja voi korvata kulut työntekijälle verovapaasti.

 

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut eli matkakuluvähennys

Matkat oman kodin ja varsinaisen työpaikan välillä eivät ole Verohallinnon määritelmän mukaisia työmatkoja, vaikka usein asiasta puhutaankin termeillä työmatkavähennys tai matkakuluvähennys.

Asunnon ja työpaikan välisistä matkoista saat verovähennykset talteen halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Oman auton mukaan kuluja voi vähentää poikkeustilanteissa, jotka käymme läpi hieman alempana.

Käytännössä lasket matkakulut halvimman käytettävissä olevan julkisen liikenteen lippuhinnan (usein kuukausilippu) mukaan ja ilmoitat matkakulut OmaVerossa. Loma-ajalta ei voi tehdä vähennyksiä, joten työssäkäyntikuukausia on yleensä 11, jos olet käynyt töissä koko vuoden.

Matkakulut ilmoitetaan vain toteutuneiden matkojen mukaan, eli myös mahdolliset vuorotteluvapaat, etätyöjaksot ja muut matkustamisen katkaisevat tilanteet pitää huomioida.

Matkakulut oman auton käytöstä voi vähentää vain, jos julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä tai jos kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla on yhteensä vähintään kolme kilometriä. Jälkimmäinen ehto täyttyy, jos kotoa pysäkille on esimerkiksi kaksi kilometriä ja määränpäässä pysäkiltä työpaikalle on matkaa yli kilometri.

Myös yhteensä vähintään kahden tunnin mittainen odotusaika (ei matkustusaika) meno-paluumatkalla tai matkan alun tai lopun ajoittuminen 00.00-05.00 välille voi olla syy vähentää matkakulut oman auton käytön mukaan.

Matkakuluja ei vähennetä suoraan veroista vaan ansiotuloista. Tällöin verotettavien ansiotulojen ja sitä kautta maksettavan ansiotuloveron määrä pienenenee.

Vuonna 2024 matkakulujen omavastuu on 900 euroa ja omavastuun jälkeen matkakuluja saa vähentää enintään 7000 euroa. Matkakulut ilmoitetaan aina kokonaan eli omavastuuosuutta ei pidä vähentää itse.

Katso ajantasaiset summat, omavastuuosuudet ja ohjeet vähennysten hakemiseen Verohallinnon verkkosivuilta.

 

Yrittäjän verottomat työmatkakorvaukset lyhyesti

Työntekijöiden lisäksi myös yrittäjille voidaan korvata työmatkoista aiheutuneita kuluja – käytännöissä on kuitenkin eroja yritysmuotojen välillä.

Huomioi, että matkakulujen laskuttaminen yrityksen asiakkaalta on eri asia kuin tässä kappaleessa käsiteltävät osakeyhtiön ja toiminimiyrittäjän työmatkakorvaukset.

Osakeyhtiön yrittäjän verottomat työmatkakorvaukset

Osakeyhtiössä yrittäjä voi maksaa yhtiöstä itselleen verovapaasti päivärahoja ja kilometrikorvauksia, kun työmatkustusta koskevat ehdot täyttyvät.

Päivärahan maksamiseksi työmatkan tulee esimerkiksi olla yli kuuden tunnin pituinen ja sen pitää suuntautua yli 15 kilometrin päähän kotoa tai varsinaiselta työpaikalta.

Yrittäjälle maksetut matkakorvaukset ovat osakeyhtiölle vähennyskelpoisia eli ne pienentävät yhtiön verotettavaa tulosta, jolloin yhteisövero lasketaan pienemmän tuloksen perusteella.

Yrittäjä kuitenkin saa matkakorvaukset verovapaasti, joten päivärahat ja kilometrikorvaukset kannattaa aina ehtojen täyttyessä muistaa hakea talteen.

Puhelimessa mukana kulkeva matkalaskusovellus on helppo työkalu matkalaskun tekemiseen vaikka kotipihasta käsin työmatkan päättyessä.

Lue kattavampi tietoisku osakeyhtiön yrittäjän kilometrikorvauksista ja päivärahoista.

 

Toiminimen työmatkakorvaukset

Verovapaat työmatkakorvaukset ovat palkansaajille tarkoitettuja korvauksia. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa, joten myöskään verovapaiden kilometrikorvausten ja päivärahojen maksaminen itselle ei onnistu.

Toiminimiyrittäjä voi kuitenkin vähentää verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja vastaavat summat lisävähennyksenä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Vähennykset pienentävät yritystoiminnan verotettavaa tulosta, jolloin maksettavien verojen määrä pienenee.

Poikkeus kilometrikorvausten vähentämisen osalta on tilanne, jossa toiminimiyrittäjän vuosittaisista kilometreistä yli puolet on työmatka-ajoa. Tällöin auto lasketaan elinkeinotoiminnan varallisuudeksi ja sen käytöstä merkitään kirjanpitoon kaikki todelliset kustannukset.

Matkat kodin ja varsinaisen työpaikan välillä eivät ole työmatkoja. Näistä matkoista aiheutuvat kulut toiminimiyrittäjä voi vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksella halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan samaan tapaan kuin tavalliset palkansaajatkin.

Lue Accountorin verkkosivuilta kattavampi artikkeli toiminimiyrittäjän matkakustannusten vähentämisestä eri tilanteissa.

eTasku logo

Laadi matkalaskut helpoimmalla mahdollisella tavalla

eTaskun sähköinen matkalaskusovellus sopii niin yksinyrittäjille kuin suuryrityksille. Yli 90 % palvelua testanneista asiakkaista jatkaa eTaskun käyttöä maksuttoman kokeilukuukauden jälkeen.

Tutustu hyötyihin ->


Lue myös nämä blogikirjoitukset: