Onko yrityksesi talousjohtaja aito digivelho?

Julkaistu: 29.2.2016. Muokattu viimeksi: 17.3.2016.

Talousjohtamisen ja samalla yrityksen talousjohtajan roolin on todettu olevan murroksessa pitkin 2000-lukua, kun globalisaatio, digitalisaatio ja niiden aiheuttama liiketoimintojen monimutkaistuminen ovat muokanneet tehtäväkenttiä ja toimintaympäristöjä uuteen uskoon.

Pelkästään luvuilla pelaamisesta ja lukujen analysoinnista on vuosien saatossa siirrytty malliin, jossa talousjohtajalta vaaditaan koko ajan isompaa panosta yrityksen varsinaisen liiketoiminnan ja strategian kehittämiseen ja ohjaamiseen. Painopiste on siis siirtynyt menneen arvioinnista yhä enemmän tulevan suunnitteluun.

Mihin suuntaan talousjohtaminen ja talousjohtajan rooli sitten on tänä vuonna menossa? Tiivistimme lyhyesti kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijakirjoituksia apuna käyttäen muutamia digitalisaatioon liittyviä näkökulmia, joihin alan asiantuntijat uskovat talousjohtamisen kytkeytyvän vuonna 2016.

1. Digiymmärrystä iskostetaan tiukemmin koko organisaatioon

Se, että yrityksen talousjohtajilla on homma hanskassa, ei riitä, vaan vuonna 2016 talousjohtamisella tulisi pyrkiä yhä enemmän valamaan digitalisaation ja talouden yhdistävää tietotaitoa ja ymmärrystä koko organisaation tasolle.

Digitaalivetoisessa talousjohtamisessa pyritään kääntämään yrityksen muidenkin sektorien katse taustapeilistä kohti tulevia haasteita ja mahdollisuuksia.

Esimerkiksi markkinointi-, myynti- ja tuotekehittelyosastot kaipaavat työnteonsa tueksi entistä selkeämpiä, faktoihin perustuvia tietoja ja lukuja, joiden avulla ne pystyvät suunnittelemaan tarkemmin nimenomaan tulevia toimintoja ja niiden kustannuksia.

Ymmärrettävään ja selkeään muotoon koostettu data voi parhaimmillaan luoda yritykselle uusia toimintamalleja sekä purkaa vanhoja, tehottomiksi osoitettuja rakenteita. Yrityksen itsensä lisäksi tästä hyötyvät myös asiakkaat, jotka vaativat yhä räätälöidympia ja kohdennetumpia palveluja.

2. Digitaitojen merkitys rekrytoinnissa kasvaa yhä

Asiantuntijat painottavat, että digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään, ja tässä digiloikassa avainasemassa on osaava henkilöstö.

Digitaalisaatio muuttaa väistämättä työn luonnetta myös talouden hallintaan liittyvissä toiminnoissa, joten tarpeeksi monipuolisten ja digiosaavien työntekijöiden löytäminen ei jatkossa ainakaan helpotu.

Rekrytointikäytänteissä kannattaakin tarkastella, onko joidenkin työntekijöiltä vaadittujen ominaisuuksien arvo menettänyt merkitystään, ja panostetaanko tämän hetken ja lähitulevaisuuden avainosaamiseen riittävästi.

Esimerkiksi mobiili- ja pilviteknologian sekä erilaisten analytiikkatyökalujen hyödyntäminen ovat taitoja, joiden merkitys on koko ajan kasvussa.

3. Taloutta tarkastellaan pilven läpi

Taloushallinnon pilvipalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina, mutta hyötyihin nähden niitä käyttää yhä liian harva suomalainen yritys.

Kun yrityksen taloustiedot ovat reaaliaikaisesti saatavilla mobiililaitteella tai tietokoneella mistä päin maailmaa tahansa, reagointi on nopeaa ja päätökset pystyy tekemään tarkkojen, ajantasaisten lukujen perusteella. Kuukauden vanhasta datasta on parasta ennen –päiväys mennyt jo umpeen.

Pilvipalveluna toimivat taloushallintaohjelmistot on nopea ottaa käyttöön, ja palveluntarjoaja huolehtii päivityksistä, tietoturvasta ja tietojen varmuuskopioinnista.

Iso etu on myös se, että ylimääräisiä laitehankintoja tai ohjelmistoasennuksia ei tarvita, vaan ainoa vaatimus on toimiva internet-yhteys.

4. Mobiiliratkaisuja hyödynnetään laajemmin

Mobiiliksi taipuvat apuvälineet talouden tarkasteluun tekevät päätöksenteosta tehokkaampaa ja reaaliaikaisempaa.

Monet yrityksen taloudenpitoa helpottavat, mobiilissa toimivat apuohjelmistot tai lisäpalvelut ovat helposti integroitavissa yhteen pilvipohjaisten taloushallintaohjelmien kanssa – tästä esimerkkinä myös eTasku.

Taloushallinnon automatisointiin kannattaakin kiinnittää riittävästi huomiota mahdollisimman nopeasti, sillä priimakuntoon öljytty taloushallintakoneisto voi parhaimmillaan olla pk-yritykselle tehokkuutta lisäävä kilpailuetu, eikä vain lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä.

Uusien käytäntöjen toimivuutta omassa organisaatiossa on helppo testata ensin esimerkiksi pienemmällä pilottiryhmällä.

5. Isoista datamassoista revitään yhä enemmän irti

Termiä big data on viime vuosina toistettu lähes kyllästymiseen asti, mutta datamassojen ja analytiikan hyödyntämisen merkitys on tulevaisuudessa yhä kasvamaan päin. Digitalisaation aikakaudella melkein kaikki on mitattavissa, eikä olennaisen tiedon poimiminen datamassan seasta hyötykäyttöön ole aina helppoa.

Jos tässä kuitenkin onnistutaan, tuloksena voi olla aiempaa parempia ja enemmän tietoon pohjautuvia päätöksiä, lisää ennustettavuutta sekä kustannussäästöjä.

Datamassojen käsittelyyn tarkoitetun teknologian ennustetaan kehittyvän siihen tahtiin, että tänä vuonna yhä useammat yritykset alkavat hyödyntää sitä laajemmin esimerkiksi talouden seurannassa ja ennustamisessa, riskienhallinnassa sekä markkinatilanteiden kartoittamisessa.

Big dataan liittyviä tarkempia ennusteita ja trendejä vuodelle 2016 ovat käytännön esimerkkien kautta listanneet esimerkiksi DataFloq ja Information Week.

 

Kirjoituksessa on käytetty lähteinä muun muassa SAP.Comin blogitekstiä sekä The Innovation Enterprisen ja Forbesin artikkeleita.


Pekka Äijälä

eTaskun palloa potkiva markkinointihahmo, joka syttyy uuden oppimisesta. Pekka vastaa eTaskulla markkinoinnista ja asiakaskokemuksesta.

Lue myös nämä blogikirjoitukset: