Sähköinen laskutus

Julkaistu: 10.11.2014. Muokattu viimeksi: 24.3.2015.
Sähköinen laskutus

Sähköisen taloushallinnon blogisarjamme ensimmäinen osa käsittelee myyntilaskutusta ja perintää. Meidän osaaminen täällä eTaskulla keskittyy pääasiassa osto- ja kululaskujen käsittelyyn, joten pyysimme hieman apua yhdeltä alan suurimmalta toimijalta.

Suomalaisen Trust Kapital Group on yksi alan suurimpia toimijoita ja Trustin tarjoama sähköinen laskutuspalvelu on tuhansien eri kokoisten yritysten käytössä. Trustin Saku Määttä riensi ystävällisesti apuun ja alta löytyy Sakun ajatuksia sähköiseen laskutukseen ja perintään liittyen.

Sähköinen laskutus ja kassanhallinta
Tänä päivänä yritykset siirtyvät yhä enemmän sähköiseen laskutukseen. Sähköisen laskutuksen hyödyt ovat samat oli kyse sitten pienestä tai isommasta yrityksestä.

Taloushallinnon rutiinien minimoiminen ja kustannussäästöt
Sähköisen laskutuksen hyödyt syntyvät, kun yritys pääsee irti laskujen tulostamisesta, kuorittamisesta ja postittamisesta. Tähän prosessiin käytettyä aikaa voidaan tehostaa ottamalla käyttöön ohjelmisto, joka kykenee lähettämään laskut operaattorin kautta loppuasiakkaalle verkko-, paperi-, kuluttajan e- ja sähköpostilaskuna. Kun raportointi hoituu automaattisesti kirjanpitoon asti, päästään tilanteeseen, jossa yrittäjälle vapautuu enemmän aikaa ydinliiketoimintansa hoitamiseen ja lisäksi saadaan aikaan kustannussäästöjä. Myös laskujen sähköinen arkistointi tuo lisäarvoa yritykselle, kun laskut ovat löydettävissä helposti ja nopeasti.

Nykypäivänä sekä julkishallinto että isommat yritykset vaativat pienemmiltäkin yrityksiltä sähköisiä laskuja, mikä osaltaan ohjaa yrityksiä sähköisen laskutuksen piiriin. Myös Itellan, jatkossa Posti Group Oyj:n, kirjepostin hintojen korotukset vaikuttavat sähköisen laskutuksen yleistymiseen; verkkolaskun lähettäminen on yksinkertaisesti edullisempaa.

Asiakkaiden maksukäyttäytyminen
Yritysten tavat hoitaa erääntyneitä saatavia ovat kirjavia. Osa yrityksistä hoitaa muistuttamisen itse; lähetetään kirjeitä tai soitetaan perään. Kun omat keinot eivät auta, saatava siirretään yleensä perintäkumppanille. Asiakkaiden maksukäyttäytymiseen voidaan tutkitusti vaikuttaa siirtämällä toimeksianto perintäkumppanille jo varhaisemmassa vaiheessa. Kun maksuvalvonnan ja perinnän palvelut kytketään mukaan jo laskutusvaiheessa, muistutukset lähetetään automaattisesti laskun eräännyttyä. Yrittäjä voi itse vaikuttaa muistutusten lukumäärään ennen laskun etenemistä perintään. Perintäkumppanin logo maksumuistutuksella vaikuttaa loppuasiakkaan maksuhalukkuuteen merkittävästi. Loppuasiakkaat oppivat maksamaan laskut ajoissa, koska muistuttaminen on systemaattista, mutta ei kuitenkaan aggressiivista.

Laskun elinkaaren hallinta
Trust Kapitalin palvelut tuottavat yksinkertaisen laskun elinkaaren hallintaan kehitetyn palvelumallin. Palveluun kuuluu laskun lähettäminen, maksuvalvonta sekä tarvittaessa automatisoitu muistuttaminen ja perintä. Tämä malli tuo jo yli 16 000 Trust Kapitalin yritysasiakkaalle mahdollisuuden säästää aikaa taloushallinnon rutiineissa, luo kustannussäästöjä ja nopeuttaa kassankiertoa sekä parantaa yrityksen maksuvalmiutta.

Saku Määttä
Myyntijohtaja
Trust Kapital Group Oy


Pekka Äijälä

eTaskun palloa potkiva markkinointihahmo, joka syttyy uuden oppimisesta. Pekka vastaa eTaskulla markkinoinnista ja asiakaskokemuksesta.

Lue myös nämä blogikirjoitukset: