Päiväraha 2023 – tarkista kokopäivärahan ja osapäivärahan määrä

Julkaistu: 1.1.2022. Muokattu viimeksi: 13.1.2023.
Päiväraha 2023 – tarkista kokopäivärahan ja osapäivärahan määrä

Kotimaan päivärahat vuonna 2023 – katso summat ja maksuperusteet

Jos työhösi liittyy paljon matkustamista, päivärahojen laskemiseen ja hakemiseen liittyvät käytännöt tulevat nopeasti tutuiksi.

Ahkerampikin työmatkaaja joutuu kuitenkin silloin tällöin palauttamaan mieleensä joitakin päivärahojen maksamiseen liittyviä vaatimuksia tai maksettavien summien enimmäismääriä.

Tästä lyhyestä tietoiskusta voit tarkistaa olennaisimmat päivärahoihin liittyvät tiedot vuosimallia 2023.


Päivärahan tarkoitus ja maksamisen edellytykset

Verohallinto määrittelee päivärahan korvaukseksi kohtuullisista ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joita palkansaajalle aiheutuu työmatkan takia. Toisin sanoen päiväraha korvaa niitä lisääntyneitä kuluja, joita palkansaajalle on työmatkasta koitunut.

Päivärahojen saamiseksi työntekijän on tehtävä matkalasku. Päivärahoihin ei lasketa matkustuksesta eikä majoittumisesta koituvia kuluja, esimerkiksi matkalippuja tai hotellikustannuksia. Nämä kulut työnantaja voi korvata, kun liität matkalaskuusi mukaan tarvittavat kuitit.

Päiväraha on verovapaata tuloa ja sitä voidaan maksaa, mikäli matkakohde sijaitsee yli 15 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai palkansaajan asunnosta ja työmatkan kesto on vähintään kuusi tuntia.

eTasku logo

Lisää vain reittipisteet ja eTasku laskee korvaukset automaattisesti

Luo tunnukset ja kokeile, kuinka helppoa ja nopeaa aineiston toimittaminen voi olla.

Tutustu eTaskuun

Työmatkan määritelmä pähkinänkuoressa

Työmatka tarkoittaa sellaista matkaa, jonka palkansaaja joutuu töidensä takia tilapäisesti tekemään varsinaisen työpaikkansa ulkopuolella sijaitsevalle ”erityiselle työntekemispaikalle”.

Työmatkaksi ei lasketa kodin ja varsinaisen työpaikan välisiä kilometrejä – nämä matkat voit vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksellasi halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Sen sijaan omalta asunnolta asiakkaan luokse ajaminen luetaan työmatkaksi.

Huomioi, että pidempien työkomennusten aikana kodin ja erityisen työntekemispaikan välillä tehdyt viikonloppureissut tai vastaavat eivät kuitenkaan ole työmatkoja.

Mikäli palkansaajalle ei esimerkiksi keikkaluontoisen työnsä takia ole varsinaista työpaikkaa, työmatkan määritelmä on monivivahteisempi. Näihin poikkeustilanteisiin voit tutustua Verohallinnon ohjeistuksen (3§)avulla.

Lue myös: Kilometrikorvaukset vuonna 2023


Kotimaan kokopäiväraha ja puolipäiväraha 2023

Kotimaan päiväraha 2023 on 48 euroa tai 22 euroa työmatkasi kestosta riippuen. 22 euron suuruinen osapäiväraha eli puolipäiväraha maksetaan 6-10 tunnin pituisilta työmatkoilta. 48 euron kokopäivärahaan sen sijaan olet oikeutettu, jos työmatkasi kesto on yli 10 tuntia.

Vuoteen 2022 verrattuna kokopäiväraha nousi kolmella eurolla ja osapäiväraha kahdella eurolla.

Kuinka pitkä työmatka? Päivärahan maksimimäärä
Yli 10 tuntia 48 euroa (kokopäiväraha)
Yli 6 mutta alle 10 tuntia 22 euroa (osapäiväraha eli puolipäiväraha)
Kun matkan kesto ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden… Viimeiseltä vajaalta matkavuorokaudelta maksetaan päivärahaa:
Vähintään 2 tunnilla mutta alle 6 tunnilla 22 euroa
Yli 6 tunnilla 48 euroa

Päivärahaa maksetaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi tarkoittaa maksimissaan 24 tunnin mittaista ajanjaksoa, joka käynnistyy palkansaajan aloittaessa työmatkansa joko asunnoltaan tai työpaikaltaan. Matkavuorokausi katsotaan päättyneeksi, kun palkansaaja on palannut asunnolleen tai työpaikalleen.

Esimerkki: Palkansaajan työmatka alkaa tiistaina kello 08.00 ja päättyy torstaina kello 15.00. Matkan kesto on tällöin 55 tuntia, johon sisältyy kaksi täyttä ja yksi vajaa matkustusvuorokausi. Koska viimeinen täysi matkustusvuorokausi kuitenkin ylittyy yli kuudella tunnilla, palkansaajalle voidaan maksaa kokopäiväraha kaikilta kolmelta matkustusvuorokaudelta.


Ilmainen lounas & päiväraha

Mikäli palkansaaja saa matkavuorokauden aikana ilmaisen tai matkalipun hintaan kuuluvan ruoan, yllä olevassa taulukossa näkyvät kotimaan päivärahojen enimmäismäärät puolitetaan.

Jos kyseessä on kokopäiväraha, ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kahta ateriaa. Osapäivärahan puolittumiseen sen sijaan riittää jo yksi ilmainen ateria.

Ravintoetuna saaduilla lounasseteleillä maksettu ruokailu työmatkan aikana ei vaikuta päivärahojen määrään.

Hotelliaamiaisten sekä osittain itse maksettujen ruokailujen säännöksistä on kerrottu seikkaperäisemmin Verohallinnon työmatkakorvausohjeistuksessa.


Ateriakorvaus 2023 – kenelle se kuuluu?

Ateriakorvaus vuonna 2023 on enimmäismäärältään 12 euroa. Korvausta voidaan maksaa, mikäli:

  • työmatkasta EI makseta päivärahaa &
  • palkansaajalla ei työtehtäviensä takia ole mahdollisuutta aterioida ruokatauon aikana normaalilla ruokailupaikallaan.

Jos työmatkan aikana tapahtuvia ruokailukertoja normaalin ruokailupaikan ulkopuolella on kaksi, ateriakorvauksen enimmäismäärä nousee 24 euroon. Tässäkin tapauksessa edellytetään, että päivärahaa ei makseta.

Vuotta aiemmin ateriakorvauksen vastaavat lukemat olivat 11,25 ja 22,50 euroa, eli enimmäiskorvaukset nousivat 0,75 ja 1,50 eurolla.


Päivärahat ulkomailla

Palkansaaja on oikeutettu ulkomaan päivärahaan, mikäli työmatkan kesto on yli 10 tuntia. Lyhyempien ulkomaanmatkojen päivärahat maksetaan kotimaan päivärahojen säännösten mukaan.

Pääsääntöisesti ulkomaan päiväraha lasketaan sen maan mukaan, jossa matkavuorokausi päättyy.

Mikäli matkavuorokausi päättyy lentokoneessa tai laivassa, päiväraha lasketaan lähtömaan mukaan. Poikkeuksen tekevät Suomesta lähtevät matkat, jolloin päiväraha muodostuu ensimmäisen saapumismaan mukaan. Lentomatkoihin sisältyvä tekninen välilasku ei kuitenkaan vaikuta päivärahojen määräytymiseen.

Mikäli työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, palkansaajalle voidaan vajaalta matkavuorokaudelta maksaa puolet ulkomaan päivärahasta. Tämä edellyttää, että viimeinen täysi matkavuorokausi on päättynyt ulkomailla tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa.

Jos ylitys on samoilla edellytyksillä yli 10 tuntia, ulkomaan päiväraha maksetaan vajaalta matkavuorokaudelta kokonaisena.

Ulkomaille suuntautuvissa työmatkoissa päivärahojen maksimimäärät vaihtelevat kohteen mukaan. Alta löydät joidenkin yleisimpien matkustusmaiden päivärahasummat.

Täydellisen listauksen maista löydät ulkomaan päivärahoja käsittelevästä artikkelista.

Matkustusmaa Ulkomaan päiväraha 2023
Ruotsi 66 euroa
Norja 76 euroa
Tanska 77 euroa
Viro 72 euroa
Saksa 71 euroa
Ranska 74 euroa
Alankomaat 80 euroa
Belgia 74 euroa
Iso-Britannia 73 euroa (poikkeuksina Lontoo ja Edinburgh 77 €)
Puola 64 euroa
Yhdysvallat 92 euroa (poikkeuksina New York, Los Angeles & Washington 100 €)
Kanada 86 euroa
Kiina 82 euroa
Japani 70 euroa
Australia 77 euroa
Singapore 79 euroa


Ilmaisten aterioiden vaikutus ulkomaan päivärahaan

Mikäli palkansaaja on matkavuorokauden aikana nauttinut joko ilmaisen tai hotellihuoneen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha puolitetaan.

Huomioi, että ilmaisella ruoalla kuitenkin tarkoitetaan tässä tapauksessa kahta matkavuorokauden aikana nautittua ateriaa. Yksi ilmainen ruoka ei siis vielä riitä päivärahan puolittumiseen.

Vajailta matkustusvuorokausilta kertyviä ulkomaan osapäivärahoja ei puoliteta, vaikka yllä mainitut ilmaisen aterioinnin kriteerit täyttyisivät.


Yrittäjän päiväraha

Toiminimiyrittäjän päivärahakäytännöt

Toiminimiyrittäjät eivät voi maksaa itselleen verovapaata päivärahaa. Mikäli työmatkoja kuitenkin kertyy, he voivat saada verotuksessa niin sanottua lisävähennystä.

Lisävähennys korvaa vastaavat työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset kuin palkansaajien päivärahakin. Näihin kustannuksiin luetaan siis esimerkiksi ruokailukulut mutta ei matkustamis- tai majoituskuluja.

Lisävähennysten maksimimäärät ovat suuruudeltaan täysin samoja kuin palkansaajien koko- ja puolipäivärahoissa.

  • Yli 10 tunnin työmatka = 48 euroa.
  • 6-10 tunnin työmatka = 22 euroa.

Esimerkki: Toiminimiyrittäjä tekee vuoden aikana kolme yli 10 tunnin pituista työmatkaa ja viisi 6-10 tunnin pituista työmatkaa. Yrittäjä ei vie kirjanpitoonsa mitään työmatkojen aiheuttamia todellisia kuluja lisääntyneistä elantokustannuksista.

Lisävähennyksen määrä on tässä tapauksessa:

  • (3 x 48 euroa) + (5 x 22 euroa) = 254 euroa.

Yrittäjä vaatii lisävähennykset elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Lisätietoja toiminimen matkakorvauskäytännöistä löydät Accountorin sivuilta linkin takaa.


Päivärahojen maksaminen osakeyhtiön omistajayrittäjälle

Osakeyhtiön omistajayrittäjä voi maksaa itselleen verottomia päivärahoja samoin kuin mahdollisille työntekijöilleenkin.

Jos omistajayrittäjä on esimerkiksi tehnyt työmatkan omalla autollaan, hän tekee reissusta matkalaskun, jolla hän laskuttaa yritykseltään kilometrikorvaukset ja mahdolliset päivärahat. Yritys maksaa korvaukset yrittäjän tilille.

Verovapaiden korvausten hyödyntämättä jättäminen on yrittäjälle hukkaan heitettyä rahaa. Matkalaskut kannattaa siis muistaa tehdä aina, kun Verohallinnon niille asettamat edellytykset täyttyvät.

Olemme kirjoittaneet myös kattavamman artikkelin osakeyhtiön yrittäjän matkakorvauksista. Voit avata sen linkin takaa.


Kotimaan päiväraha 2022

Vuoden alkajaisiksi saatat vielä kaivata tietoja edellisvuoden päivärahoista. Kotimaan päiväraha vuonna 2022 oli 45 tai 20 euroa työmatkasi kestosta riippuen.

45 euron kokopäivärahan sait yli 10 tunnin työmatkoilta. Yli kuuden tunnin työmatka puolestaan oikeutti sinut 20 euron suuruiseen osapäivärahaan.


Hae päivärahat ja km-korvaukset talteen eTaskulla – hyödynnä laskuria tai sovellusta

Korvauksia saadaksesi sinun tulee tehdä reissustasi matkalasku. Käytännössä tämä tarkoittaa dokumenttia, josta ilmenee:

  • Kuka matkusti ja minne?
  • Miksi matka tehtiin ja kauanko se kesti?
  • Millä kulkuneuvolla matka tehtiin?

Jos teet työmatkoja epäsäännöllisesti, voit hyödyntää ilmaista matkalaskupohjaamme, joka laskee päivärahat ja km-korvaukset puolestasi syöttämiesi tietojen perusteella.

Lomakkeen täytettyäsi saat valmiin matkalaskun sähköpostiisi – aikaa operaatioon kuluu noin minuutti.

Mikäli työmatkustus on säännöllisempää, fiksumpaa ja nopeampaa on käyttää erillistä matkalaskusovellusta.

eTaskun Matka-ominaisuuden avulla homma hoituu vaikka kotipihasta käsin, ja matkalasku on heti johdon hyväksyttävänä tai kirjanpitäjän nähtävillä.


Lue myös nämä blogikirjoitukset: