Keskeyttävästä markkinoinnista lupamarkkinointiin

Julkaistu: 28.11.2014. Muokattu viimeksi: 20.10.2015.
Keskeyttävästä markkinoinnista lupamarkkinointiin

Keskeyttävästä markkinoinnista lupamarkkinointiin

Perinteisimpiä tapoja tehdä online markkinointia on ostaa näkyvyyttä esimerkiksi Googlen mainoksista tai Facebookista ja ohjata sitä kautta kävijöitä omille kotisivuille. Tässä artikkelissa ei kuitenkaan käsitellä mainosten ostamista eri kanavista tai perinteisiä markkinoinnin keinoja. Sen sijaan artikkelissa tutustutaan lupamarkkinointiin, kerrotaan miten se eroaa perinteisestä markkinoinnista ja esitellään kaksi kirjaa, joista voi lukea lisätietoa aiheesta.

Mitä on keskeyttävä markkinointi?

Perinteinen markkinointi on usein keskeyttävää. Siinä pyritään saamaan asiakkaan huomio käännettyä hänen sen hetken tekemisestä, yrityksen mainosviestiin. Tästä hyvä esimerkki ovat mainokset Facebookissa. Mainostajat ohjaavat Facebookin käyttäjän, mainoksen klikkauksen kautta, suoraan yrityksen verkkosivuille ja kysyvät heti ostopäätöstä. Nykyisin kuitenkin kuluttajat tykkäävät entistä enemmän vertailla tuotteita ja palveluita sekä kysyä tutuiltaan mielipiteitä ennen ostopäätöstään, joten kauppa jää monesti tekemättä siltä istunnolta.

Lupamarkkinoinnissa asiakas on vastaanottavaisempi

Seth Godin

Markkinointiguru Seth Godinin suosituksi tekemä termi lupamarkkinointitarkoittaa sitä, että asiakkaalle viestitään sisältöä, jota hän haluaa vastaanottaa ja johon hän on antanut luvan. Ostopäätöstä kävijältä ei kysytä suoraan ensitapaamisessa vaan pyritään ensin tutustuttamaan hänet yritykseen ja vasta myöhemmin, luottamuksen synnyttyä, kysytään ostopäätöstä. Hyvin yleinen ja tehokas esimerkki tällaisesta lupamarkkinoinnista on sähköpostilistan kerääminen. Säännöllisesti lähetettyjen sähköpostien kautta asiakkaalle voidaan tarjota lisäarvoa hyödyllisten artikkelien muodossa ja tehdä sitä kautta asiakkaalle yritys tutuksi ja luoda mielikuva toimialan asiantuntijuudesta

Jos haluat syventyä enemmän lupamarkkinointiin, suosittelen tutustumaan Seth Godinin kirjoittamaan kirjaan Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends And Friends Into Customers.

Miten erottua joukosta melun keskellä?

Lupamarkkinoinnin puolesta puhuu myös Gary Vaynerchuk. Hänen mielestä kuluttajille pitää tarjota lisäarvoa tuottavaa sisältöä sopivassa suhteessa kaupallisen sisällön kanssa.

Kirjassaan Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy Social World hän ottaa askeleen lähemmäs käytäntöä ja kertoo lukijalleen miten ja missä sosiaalisen median palveluissa kannattaa milloinkin lähestyä kuluttajaa. Ajatuksena on se että kuluttajat käyttävät erilaisia sosiaalisia medioita eri käyttötilanteissa ja tämän vuoksi näihin eri kanaviin pitää olla niihin räätälöity sisältö. Kirjan nimi viittaa nyrkkeilymaailmaan ja se apaasti käännettynä tarkoittaa nettimarkkinoinnissa sitä, että annetaan ensin kuluttajalle useaan otteeseen ilmaista hyödyllistä informaatiota ennen kuin käytetään oikeaa koukkua, eli kysytään ostopäätöstä.

Vaynerchukin kirjaan kannattaa myös tutustua ja pohtia mitkä kanavat ovat oman yrityksen viestinnän kannalta tärkeimmät ja miten niitä kannattaa hyödyntää.

Onnistunut nettimarkkinointi vaatii suunnitelmallisuuttajabjabjab

Onnistunut nettimarkkinointi ja varsinkin lupamarkkinointi vaatii selkeän markkinointisuunnitelman, jotta tehdyn viestinnän myötä asiakkaat ohjautuvat vääjäämättömästi kohti ostopäätöstä. Tällaisen suunnitelman laatiminen ja noudattaminen voi asiaan vihkiytymättömälle kuulostaa hyvinkin monimutkaiselta ja työläältä asialta. Useimmiten, hyvän lopputuloksen takaamiseksi, kannattaakin turvautua ammattilaisen puoleen, mutta sitä ennen perusasiat on hyvä ymmärtää itsekin.

Jos tarvitset ammattilaisen apua, pistäydy Nerot.fi – verkkopalvelussa. Palvelusta löydät helposti sinulle sopivimman alan yrityksen auttamaan nettimarkkinoinnin suunnittelussa sekä toteutuksessa. Palvelu tavoittaa tuhansia suomalaisia alan yrityksiä, joten heidän joukosta löytyy varmasti sopiva vaihtoehto, olipa tarpeesi sitten suunnitella koko nettimarkkinointisi tai vain osa siitä.

Kirjoittaja on Eero, Nerot.fi – tiimistä. Nerot.fi-palvelussa yritykset löytävät helposti tekijän kotisivu, nettimarkkinointi, verkkokauppa ja logon suunnittelu projekteihinsa. Palveluun jätettytarjouspyyntö tavoittaa ilmaiseksi tuhansia suomalaisia alan yrityksiä, jonka jälkeen projektista kiinnostuneet alan yritykset ottavat tarjouspyynnön tekijään suoraan yhteyttä.


Pekka Äijälä

eTaskun palloa potkiva markkinointihahmo, joka syttyy uuden oppimisesta. Pekka vastaa eTaskulla markkinoinnista ja asiakaskokemuksesta.

Lue myös nämä blogikirjoitukset: