1. Rekisterinpitäjä

eTasku Solutions Oy, Itsenäisyydenkatu 17 A 15, 33500 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toni Leppänen

3. Rekisterin nimi

eTasku -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä palvelun toteuttamiseen. eTasku Solutions Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. eTasku Solutions Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavaa tietosisältöä:

  • Yksityiskäyttäjän perustiedot: nimi, osoite, yhteystiedot
  • Yrityskäyttäjän perustiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön ja yhteystiedot
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, sopimuksen avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin antamat tiedot
VRK:n väestötietojärjestelmä ja Postin osoitetietojärjestelmä sekä muut vastaavat julkiset ja yksityiset rekisterit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.